viernes, 9 de mayo de 2014

Sobre as condicións de financiamento da economía española.

Resalto do Consello de Ministros celebrado hoxe, que analizase un informe sobre as condicións de financiamento da economía española.

En roda de prensa o ministro de Economía e Competitividade, Luís de Guindos, explicou que a prima de risco case alcanzou os 640 puntos básicos no verán de 2012 e na actualidade está en 144. O tipo de interese do bono español a dez anos chegou ao 7,6% e agora está no 2,8%.

De Guindos afirmou que "nunca tivemos un tipo de interese no mercado secundario dos bonos españois tal e como está neste momento". Os tipos de poxa, a distintos prazos, dos activos do Tesouro Público, segundo o ministro, "están prácticamente todos en mínimos históricos".

O ministro apuntou que a redución dos tipos de interese esixidos polos acreedores ten como primeiro efecto que mellora o financiamento do Tesouro Público español. Outro efecto é que os estranxeiros incrementaron os seus tenencias de bonos españois en 110.000 millóns de euros desde agosto de 2012 (de 192.000 millóns de euros a 303 millóns). Luís de Guindos engadiu que as axencias de rating estabilizaron a perspectiva de España e dúas delas, Fitch e Moody's, elevaron a súa rating.

Destacou que a mellora do financiamento do Tesouro foise estendendo ás administracións públicas. Respecto diso, sinalou que o Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) proporcionou liquidez por importe de 62.000 millóns de euros para financiar o déficit público das comunidades autónomas que se adheriron a el e o Fondo de Proveedores 42.000 millóns para acelerar o pago aos acreedores de comunidades e concellos. En total, o Tesouro Público proporcionou preto 105.000 millóns de euros.

Financiamento non bancario e evolución do crédito:

Luís de Guindos resaltou que as empresas españolas recuperaron o acceso aos mercados de capitais, non só as grandes senón as de tipo mediano.

Por outra banda, o ministro subliñou que o Instituto de Crédito Oficinal, ademais de ofrecer financiamento, está incrementando a base de capital das empresas.

Tamén manifestou que o ICO, ata maio, puxo a disposición das pemes, a través das entidades financeiras, máis de 6.500 millóns de euros, e o tamaño medio dos préstamos é de 70.000 millóns de euros.

De Guindos engadiu que as liñas de financiamento do ICO supoñen o 11,5% do total do financiamento concedido ás pemes. Así mesmo sinalou que o fluxo de novo crédito en determinados segmentos empeza a estar en taxas de crecemento interanuais positivas.

Próximas actuacións:


Luís de Guindos manifestou que a formulación do Goberno é "continuar co proceso de procura de fontes de financiamento alternativas á bancaria". Sobre este asunto anunciou que os inversores profesionais que queiran ofrecer financiamento a empresas a través do 'crowfunding' poderán saltarse o límite de 3.000 euros por proxecto e de 6.000 euros a doce meses por plataforma impostos aos inversores non profesionais.

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta.