martes, 6 de mayo de 2014

Salientable descenso no mes de abril do paro rexistrado

O Servizo Público de Emprego Estatal difundiu hoxe os datos oficiais do paro rexistrado correspondentes ao mes de abril  de 2014

Son os seguintes:

Ourense:

Baixa o paro rexistrado en abril en relación co mes anterior en 834 persoas, baixou un – 2,76 %.

O numero de parados queda en 29.382, deles 14.028 son homes e 15.354 mulleres, 27.483 son maiores de 25 anos e 1.899 menores.

Por sectores, 1.318 son da agricultura, 4.289 da industria, 4.076 da construción, 17.260 nos servizos e 2.439 do colectivo sen emprego anterior.

En termos interanuais e absolutos,  Ourense rexistra un salientable comportamento, xa que temos 2.217 parados menos que en abril de 2013.

Con respecto á media do Estado, cómpre destacar que este abril a evolución interanual en Ourense é mellor que a media estatal e que a galega:

Interanual Estado: -6,11% / Galicia: -6,99% / Ourense: -7,02 %


 Galicia:

O paro rexistrado de Galicia baixou en abril en 6.319 persoas con respecto a marzo, un – 2,29 %. O número de parados queda fixado en 270.144, deles 130.746 son homes e 139.398 mulleres, 253.570 son maiores de 25 anos e 16.574 menores.

Por sectores, 9.223 son da agricultura, 37.784 da industria, 38.616 da construción, 162.812 nos servicios e 21.709 do colectivo sen emprego anterior.

En termos intermensuais, Galicia rexistra a maior baixada da serie histórica, só superada pola de 1996. A baixada de 6.319 persoas é case nove veces superior á rexistrada o ano pasado en Galicia en abril.

É tamén o primeiro ano, desde 2007, no que se produce unha baixada interanual no mes de abril: -20.315 persoas, -6,99%. (No ano anterior, a interanual rexistrou un aumento de 12.815 persoas, un 4,62%)

 En termos interanuais e absolutos, Galicia tamén rexistra o mellor comportamento da serie histórica desde 1996. En termos relativos, é o mellor dato desde 2007 e é a sexta comunidade autónoma na que máis baixa o paro rexistrado en termos interanuais (só superada por Aragón, Baleares, Cantabria, Valencia e Murcia)

Ademais, estamos a falar da sexta baixada interanual consecutiva do paro rexistrado, e a maior de todas elas (en marzo, a interanual foi do -5,06%). Isto confirma a tendencia de mellora progresiva que se iniciou no ano 2013.

Con respecto á media do Estado, cómpre destacar que este abril a evolución interanual galega é mellor que a media
 
Interanual Estado: -6,11 % / Galicia: -6,99 %


España:

O paro baixou en abril en 111.565 persoas, un – 2,33 %. Queda situado en 4.684.301 persoas. Deles 2.262.612  son homes e 2.421.689 son mulleres. 4.269.324 son maiores de 25 anos e 415.977 menores.

Por sectores, 224.699 son da agricultura, 493.736 da industria, 617.966 da construción, 2.961.616 nos servizos e 386.284 do colectivo sen emprego anterior.

Estes resultados acreditan que se trata do mellor comportamento do paro rexistrado nun mes de abril en toda a serie histórica.
Sen ter en conta o efecto estacional, o paro diminúe en 50.202 persoas, fronte ao un incremento en promedio de case 37.000 persoas nos últimos 5 anos. É tamén a maior caída do paro desestacionalizado nun mes de abril. O paro cae en términos corrixidos de estacionalidade por noveno mes consecutivo. Desde 1999 non se rexistraba unha tendencia descendente tan prolongada.
Durante os últimos doce meses o paro rexistrado diminuíu en 304.892 persoas. A taxa interanual, que en outubro se situou en valores negativos por primeira vez desde maio de 2007, acentúa un mes máis a súa caída e alcanza o -6,11%. Acumula xa un descenso de máis de 18,5 puntos desde que, en mayo de 2012, alcanzase un valor de 12,5%. 
Entre os menores de 25 anos o paro rexistrado diminúe nos últimos 12 meses en 58.770 persoas, o que supón un descenso do 12,38%.
O paro rexistrado baixa en todas as Comunidades Autónomas, encabezadas por Andalucía (-27.674), Cataluña (-12.645) e Madrid (-10.965).
Por sectores económicos de procedencia dos traballadores, o paro rexistrado presenta as seguintes variacións respecto de marzo: En Agricultura redúcese en 6.238 (-2,70%); en Industria baixa en 8.282 (-1,65%); en Construción redúcese en 11.203 (-1,78%); en Servizos baixa en 84.706 (-2,78%). Para rematar, o colectivo Sen Emprego Anterior redúcese en 1.136 persoas (-0,29%).
Tamén merece destacar o dato de que en abril de 2014 rexistráronse 122.621 contratos de traballo de carácter indefinido, o que representa un incremento de 24.272 (24,68%) sobre igual mes do ano anterior.

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta.