lunes, 5 de mayo de 2014

Previsións da CE na primaveira de 2014: "Vai asentándose o crecemento"

Hoxe foron divulgadas as previsións de primaveira da Comisión Europea, que apuntan a unha recuperación económica continuada na Unión, despois de que fai un ano empezase a deixarse atrás a recesión. Está previsto que o crecemento do PIB real alcance un 1,6 % na UE e un 1,2 % na zona do euro en 2014, e que siga mellorando en 2015 cun 2,0 % e un 1,7 %, respectivamente. Dita previsión baséase na hipótese de que os Estados membros e a UE aplicarán as medidas acordadas, procedendo aos axustes necesarios. 


Siim Kallas, vicepresidente da Comisión, declarou o seguinte: «A recuperación afianzouse, os déficits reducíronse, o investimento está repuntando e a situación do emprego empezou a mellorar, factor este de gran importancia. O esforzo constante dos Estados membros e a propia UE por aplicar a reforma está aportando os seus froitos. O cambio estructural en curso tráeme á memoria o profundo axuste emprendido polas economías dos países de Europa Central e Oriental durante a década dos noventa e en anos posteriores, no contexto da súa adhesión á UE fai agora exactamente dez anos. A experiencia de devanditos países demostra a capital importancia de emprender reformas estructurales nunha fase temprana e manter o rumbo, cualesquiera que sexan as dificultades que haxa que encarar ao longo do proceso. Animados por leste mesmo espírito, non debemos ceder no noso empeño de crear máis emprego para os cidadáns europeos e fortalecer o potencial de crecemento.». 


Un crecemento económico gradual: 

Globalmente, a CE espera que a demanda interior convértase no vector fundamental do crecemento durante o período que abarcan as previsións. Os gastos de consumo deberían contribuír progresivamente ao crecemento a medida que a renda real mellore grazas a unha menor inflación e á estabilización do mercado laboral. A recuperación do investimento, que aumentará na vertente tanto da construción como do equipo, debería seguir apoiando o crecemento. Prevese que, durante o periodo considerado, diminúa a contribución das exportacións netas. 

O carácter gradual deste repunte está en consonancia co observado en anteriores recuperacións sobrevenidas tras crises financeiras profundas. Aínda que as condicións de financiamento seguen sendo en promedio favorables, persisten diferenzas substanciais entre Estados membros e entre empresas de distintas envergadura. 

As condicións do mercado laboral empezaron a mellorar ao longo de 2013 e espérase que, como consecuencia, aumente a creación de emprego e prodúzase unha nova disminución dos índices de desemprego (ata un 10,1 % na UE e un 11,4 % na zona do euro en 2015). 

Prevese que a inflación mantéñase nun nivel reducido, tanto na UE (1,0 % en 2014, 1,5 % en 2015) como na zona do euro (0,8 % e 1,2 %). 

Nos últimos anos, os déficits por conta corrente dos Estados membros vulnerables diminuíron debido ao continuo incremento da competitividad dos prezos. Nalgunhas destas economías, espéranse excedentes en 2014 e 2015. 

Está previsto que siga diminuíndo o déficit xeral das Administracións públicas. En 2014, esta disminución debería situarse en torno ao 2,5 % do PIB tanto na UE como na zona do euro. A ratio débeda/PIB alcanzará un nivel máximo, situándose en case o 90 % na UE e o 96 % na zona do euro, antes de experimentar unha caída durante o ano próximo. 

O maior risco de corrección á baixa destas perspectivas de crecemento segue provindo da perda de confianza que volvería xerar un estancamento das reformas. Tamén creceu a incerteza respecto da contorna exterior. Á inversa, a aplicación adicional de reformas estructurales audaces podería conducir a unha recuperación maior da prevista. 

Aínda que a actual evolución dos prezos é o resultado tanto de factores externos como do proceso de axuste en curso, un periodo de baixa inflación demasiado prolongado tamén podería entrañar riscos. No entanto, o afianzamento gradual da recuperación e a súa implantación cada vez máis ampla deberían atenuar devanditos riscos.

España:

Polo que a España respecta, a Comisión Europea mellora as previsións macroeconómicas, considerando que a economía crecerá un 1,1% en 2014 e un 2,1% en 2015, cifras superiores ás publicadas o pasado mes de febreiro, cando falaba dun crecemento do 1% para este ano e un 1,7% para o que vén. A Comisión ata é menos optimista que o Goberno español sobre a evolución da economía nacional este ano, aínda que máis en 2015.

Siim Kallas, afirmou que o Goberno español foi "moi eficaz" coas medidas adoptadas na loita contra a crise económica e a redución do déficit público.

Ademais, Bruxelas prevé unha "aceleración gradual da recuperación" da economía española, na que hai "sinais positivos". A Comisión prognostica que España crecerá máis que Francia e Italia este ano e o que vén, e máis que Alemania en 2015., aínda que Kallas afirmou que "por suposto a situación española segue sendo grave, en términos do desemprego "

Así a Comisión estima que este ano e o que vén crearanse postos de traballo, o que fará que a taxa de paro sitúese no 25,5% da poboación activa no presente exercicio e no 24% en 2015, mellor que o 25,7% e 26,4% dos anteriores cálculos.

Tamén nestas previsións de primavera dise que España cumprirá este ano o obxectivo de déficit cunha marxe de dúas décimas, ao situalo no 5,6% do PIB fronte ao 5,8% esixido, pero incumplirá a meta fixada para 2015 si non toma máis medidas para atallar o desvío: entón será do 6,1%. 

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta.