domingo, 6 de abril de 2014

Sobre o vindeiro Pleno do Congreso dos Deputados

O Pleno do Congreso dos Deputados da próxima semana comeza o próximo martes, 8 de abril, ás 16,00 horas, cun esperado debate, o da toma en consideración da Proposición de Lei Orgánica de delegación na Generalitat de Cataluña da competencia para autorizar, convocar e celebrar un referendo sobre o futuro político de Cataluña.

A proposición de lei orgánica, presentada polo Parlamento de Cataluña, será defendida ante o Pleno por unha delegación de deputados autonómicos designados pola Cámara propoñente, tal e como establece o artigo 127 do Regulamento do Congreso.

O mércores, ás 9,00 horas, a sesión continuara coa comparecencia do presidente do Goberno, Mariano Rajoy, para informar sobre o Consello Europeo celebrado os días 20 e 21 de marzo de 2014. Despois terá lugar a sesión de control ao Goberno e a formulación das interpretacións urxentes.

O mércores debateranse as mocións do Grupo Socialista ao ministro do Interior sobre a actuación do Goberno en relación coa tráxica morte de quince persoas cando intentaban entrar a territorio español en Ceuta o pasado 6 de febreiro, e do mesmo grupo acerca da política agraria e pesqueira desenvolvida polo Ministro de Agricultura, Alimentación e Medio, e de Amaiur (Grupo Mixto), relativa á política do Goberno en relación con Navarra e o respecto ás súas leis e decisións.

O xoves, tamén a partir das 9,00 horas, se debaterán as proposicións non de lei do Grupo Socialista, sobre a loita con carácter urxente e de forma eficaz contra a fraude e a elusión fiscal; e do Grupo Popular relativa á planificación dos transplantes no Sistema Nacional de Saúde.

Ademais, veranse as emendas do Senado ao Proxecto de Lei sobre cobertura por conta do Estado dos riscos da internacionalización da economía española. Unha vez que o Congreso decida se ratifica ou revoga os cambios incorporados na Cámara Alta, culminará a súa tramitación e será publicado no Boletín Oficial do Estado para entrar en vigor.

Por último, debateranse as emendas de totalidade presentadas ao Proxecto de Lei pola que se modifica o Texto Refundido da Lei de Propiedade Intelectual, aprobado por Real Decreto Lexislativo 1/1996, do 12 de abril, e a Lei 1/2000, do 7 de xaneiro, de Axuizamento Civil.

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta.