martes, 15 de abril de 2014

Sobé a reforma dos partidos xudiciais

Hoxe o diario Faro de Vigo, na edición de Ourense, pública unha información sobre o anteproxecto de reforma da Lei Orgánica do Poder Xudicial (LOPJ) que segundo o xornalista J.Fraiz "deixaría na capital un único partido xudicial -alí estaría radicado o tribunal de instancia, o novo órgano de referencia- en detrimento das oito demarcaciones actuais, que coinciden coas cabeceras das principais comarcas do rural: Bande, Celanova, Ribadavia, Trives, Ou Barco de Valdeorras, Ou Carballiño, Verín e Xinzo. As oito ingresaron unha media 1.800 asuntos ao ano"

Aduce que "unha provincia en declive demográfico, cunha alta dispersión entre localidades, 2.600 xornalista J.Fraiz de poboación e unha comunidade envellecida, unhas 167.000 persoas verían afastarse o seu centro de referencia da administración de xustiza."

Este xornalista solicitou a miña opinión, formulandome varias preguntas.

¿Que opinión merece aos deputados galegos unha reforma que deixaría unha única cabecera xudicial por provincia?

un anteproxecto, un documento de traballo que nin sequera chegou ao Congreso. Está nunha fase de consultas que son moi necesarias. Hai que estar atentos a como reacciona a sociedade durante un periodo que creo que vai ser longo. Un cambio como este, que afecta ao conxunto de España, debe axustarse á realidade do noso país. O Ministerio debe escoitar e reflexionar sobre as suxestións que se suscitan desde as comunidades autónomas, os colectivos do dereito, os concellos..."

-Modificarase entón a reforma tal e como foi proposta polo Ministerio de Xustiza?

"-Teño a sensación de que haberá cambios e que se deben producir. Ás veces as proposta serven para sondar o colectivo ao que van destinadas. Estanse recollendo moitas impresións e algunhas son moi fundadas."

 Rexeita, xa que logo, que a cidade albergue unha única cabecera en prexuízo das vilas e o rural?

Creo na xustiza como un servizo público de primeira necesidade e un dos seus activos ha de ser a proximidade e a rapidez. Hai que realizar cambios e adaptacións para unha maior eficacia e operatividade, pero, sen dúbida con coherencia, equidade e cabeza. Hai que escoitar ao TSXG, á consellería, ao Consello Xeral da Abogacía... e despois racionalizar. O noso territorio necesitará algunha adaptación, pero a existencia dos nosos partidos xudiciais é indiscutible e necesaria. E eu trasladarei as inquedanzas de Ourense."

Complementado esta información, considero que o texto presentado en Consello de Ministros non recolle algunha das reivindicacións fundamentais que sempre defendeu Galicia. Por exemplo que se plasmen as especificidades da organización xudicial nas grandes cidades de Galicia e que polo tanto a Comunidade conte con sete tribunais de instancia, correspondentes ás grandes cidades.

Ademais, compre defender a existencia de sedes desprazadas nos lugares nos que, sendo na actualidade partido xudicial, se xustifique esta categoría en atención aos criterios que se recollen no anteproxecto.

Agardo a flexibilidade á hora de poñer en marcha o novo modelo, de tal xeito que as Comunidades Autónomas teñan posibilidade de adaptalo ás súas peculiaridades, por suposto de xeito coordinado co Poder Xudicial.


Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta.