sábado, 1 de marzo de 2014

Medidas para apoiar o financiamento das Pemes

Un dos principais problemas das Pemes é o do seu financiamento, e por iso considero moi relevante que onte o ministro de Economía e Competitividade, Luís de Guindos, presentase ao Consello de Ministros o Anteproxecto de Lei para o Fomento do Financiamento Empresarial, que ten como obxectivo "facilitar fluxos de financiamento alternativos aos bancarios para as pemes.

Entre as principais novidades que inclúe a norma, esta que os bancos que queiran reducir de forma substancial ou cancelar o financiamento a unha peme terán que preavisar con tres meses de antelación. Ademais, terán que proporcionarlle, de xeito gratuito, un historial con toda a súa información financeira.

A futura lei tamén mellora o funcionamento das Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) e da Compañía Española de Reafianzamento (CERSA); dispón un marco xurídico máis eficaz para os establecementos financeiros de crédito e amplía o réxime xurídico das titularizacions para adecuar este instrumento ás demandas actuais.

Ademais, potencia o funcionamento do Mercado Alternativo Bursátil (MAB) para facilitar o tránsito das sociedades desde a Bolsa cara a este sistema alternativo de negociación. Mellora o réxime de emisión de obrigacións e inclúe unha proposta para regular o sistema baseado en plataformas electrónicas que poñen en contacto directo a inversores e emprendedores, "crowdfunding"

Tamén onte o Goberno estudou o Anteproxecto  de Lei polo que se regulan as Entidades de Capital Risco (ECR) e as entidades de investimento colectivo de tipo pechado e modifícase a Lei de Institucións de Investimento Colectivo do 4 de novembro de 2003.

O titular de Economía e Competitividade destaco que se crean novas entidades, denominadas Entidade de Capital Risco-Pyme, que se beneficiarán dun réxime financeiro máis flexible que o das entidades de capital-risco tradicionais, xa que poderán facer un uso maior dos instrumentos financeiros de débeda. Terán que investir, polo menos, un 70 % do patrimonio en pemes, ademais de participar na xestión e aportar asesoramiento.

De Guindos tamén explicou que se introducen novos requisitos ás sociedades xestoras en canto á súa estrutura e organización para garantir o control de riscos, de liquidez e de conflitos de interese e para cumprir cunha política de remuneraciones que evite tómaa de riscos excesivos. Así mesmo se axilizan e reducen de cargas administrativas no réxime de entidades de capital-risco, de forma que xa non necesitarán autorización por parte da Comisión Nacional do Mercado de Valores senón únicamente un simple rexistro na mesma.


Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta.