domingo, 9 de marzo de 2014

Sobre o vindeiro Pleno do Congreso

O Pleno da próxima semana comeza o martes, 11 de marzo, co debate de toma en consideración da proposta do Parlamento de Galicia, de modificación da Lei Orgánica 5/1985, de 19 de xuño, do Réxime Electoral Xeneral, para posibilitar a homoxeneización do procedemento de voto das persoas residentes no exterior co resto dos cidadáns (Orgánica).

A continuación decidirase sobre a toma en consideración da proposición de lei de IU, ICV-EUiA, CHA de reforma da Lei de 18 de xuño de 1870 do exercicio da Graza de Indulto.

Por outra banda, veranse as proposicións non de lei de Unión Progreso e Democracia, sobre reclamación á República Bolivariana de Venezuela do respecto aos principios universais da Democracia, do Estado de Dereito e dos Dereitos Humanos; e do PNV en relación co cumprimento da obrigación legal de vincular o recadado en concepto de taxas xudiciais ao financiamento do sistema de xustiza gratuita.

Para a sesión do martes están previstas tamén as mociones consecuencia de interpelaciones urxentes. En primeiro lugar, verase a do Grupo Mixto sobre medidas para dotar de carga de traballo aos astilleros públicos de Navantia, situados na ría de Ferrol, así como para que informe si tramitou ante a Unión Europea unha consulta formal sobre a posibilidade de construír un dique flotante na devandita localidade.

Tamén se debaterá a moción do Grupo Socialista, ao Ministro de Industria, Enerxía e Turismo sobre a política do Goberno en relación co prezo da electricidade; e a de CiU sobre as achegas ornamentarías  do Estado ao transporte público da rexión metropolitana de Barcelona.

O mércores, ás 9,00, renovarase o pleno coa sesión de control ao Goberno e as interpelacións urxentes.

O xoves, á mesma hora, decidirase sobre a convalidación ou derrogación do Real Decreto-Lei 2/2014, de 21 de febreiro, polo que se adoptan medidas urxentes para reparar os danos causados nos dous primeiros meses de 2014 polas tormentas de vento e mar na fachada atlántica e costa cantábrica; e do Real Decreto-Lei 3/2014, de 28 de febreiro, de medidas urxentes para o fomento do emprego e a contratación indefinida.

A continuación debateranse e votarán as enmendas do Senado ao proxecto de Lei da Acción e do Servizo Exterior do Estado, que culminará o seu tramitación unha vez que o Congreso decida si mantén ou revoga os cambios incorporados  na Cámara Alta.

Tamén o xoves verase o dictame da Comisión Constitucional sobre a proposta de reforma do Estatuto de Autonomía de Castela-A Mancha.

Votarase, así mesmo, o último dictame da Comisión do Estatuto dos Deputados sobre declaración de actividades dos parlamentarios.

Para rematar, celebraranse o xoves os debates de totalidade do Proxecto de Lei de Navegación Marítima; o Proxecto de Lei pola que se regula o procedemento para a determinación da representatividade das organizacións profesionais agrarias e créase o Consello Agrario; e o Proxecto de Lei de ordenación, supervisión e solvencia de entidades de crédito.

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta.