lunes, 17 de marzo de 2014

As redes de viveiros de empresas das Cámaras de Comercio

Hoxe S.A.R. o Príncipe de Asturias inaugurou o primeiro Congreso Internacional de Viveiros de Empresa “España, Europa e América, unidas pola Innovación, a Tecnoloxía e a Excelencia”, que ten lugar en Sevilla os días 17 e 18 de marzo, organizado pola Fundación do Instituto Cameral para a Creación e Desenvolvemento da Empresa (INCYDE), xunto coa Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación de Sevilla e o Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER).

Neste Congreso danse cita os máximos representantes de centros de incubación europeos e americanos máis sobresalintes, como o Cambridge Innovation Center (CIC), a Harvard Business School, o Massachusetts Institute of Technology Incubator (MIT Incubator), e o NBIA, xunto con máis de 400 emprendedores de toda España.

Durante o acto A sua Alteza Real o Príncipe de Asturias destacou que “a innovación, a tecnoloxía e a excelencia son factores esenciais para impulsar un modelo económico que permita incrementar o emprendimiento; a cultura e a capacidade de emprender proxectos produtivos, competitivos e de calidade que potencien o conxunto do tecido empresarial”.

Don Felipe dixo dos proxectos empresariais con forte compoñente innovador que “xorden, moi a miúdo, da aposta valente e arriscada dos emprendedores, moitos deles novos”, que son quen desenvolven eses factores de innovación tan decisivos para mellorar a competitividade. Pero é fundamental que a contorna sexa propicia e facilite o nacemento, crecemento e maduración de novas empresas a partir de boas ideas, moito esforzo, bos apoios e a eliminación de obstáculos ou trabas innecesarios”.

Neste acto Don Felipe estivo acompañado pola presidenta da Xunta de Andalucía, Susana Díaz; o ministro de Facenda e Administracións Públicas, Cristóbal Montoro; a delegada do Goberno na Comunidade Autónoma de Andalucía, Carmen Crespo; o alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido; o presidente do Consello Superior de Cámaras de Comercio, Industria e Navegación de España, Manuel Teruel e o presidente da Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación de Sevilla, Francisco Herrero.

As Cámaras de Comercio e a Fundación INCYDE pretenden que a súa Rede de Viveiros dean un salto cualitativo, converténdose na Rede de Excelencia Europea, en sintonía coas liñas estratéxicas da Unión Europea para o periodo 2014-2020, que buscan un crecemento intelixente e innovador das micropemes europeas. Para alcanzar este obxectivo, os organizadores deste Congreso buscan dar a coñecer os modelos de traballo de Estados Unidos, como país líder en canto a incubación empresarial e aplicalos nesta Rede.

Centros punteiros de innovación do Reino Unido e EEUU participarán durante estes dous días de traballo coa Rede de Viveiros da Fundación INCYDE-Cámaras, co obxecto de levar a cabo un "benchmarking" e unha transferencia de boas prácticas, que axude a situar á Rede como unha das institucións de excelencia na incubación empresarial. Igualmente, participarán as principais institucións europeas en materia de incubación empresarial e transferencia da innovación. Viveiro de Ourense
Haberá presencia do Viveiro de Empresas de Cámara de Ourense, que-  acompañadas por dous xestores- participa coas empresas Ziblec Software, Madeira Plus e Isogalia, estreitamente vinculadas aos obxectivos do congreso a través da súa actividade nos campos das aplicacións informáticas, a transformación da madeira e o desenvolvemento de sistemas de calidade.

A Fundación INCYDE (Instituto Cameral para a Creación e Desenvolvemento da Empresa) é unha institución creada en 1999 co propósito de servir como instrumento eficaz de xeración e consolidación de emprego. INCYDE comezou neste último ano a desenvolver proxectos de carácter innovador, que permitan contribuír a facer realidade o chamado Espazo Europeo do Coñecemento, como a creación do primeiro Viveiro de Empresas en España (SBAI) de Transferencia da Tecnoloxía Aeroespacial ás PEMES, o primeiro Viveiro de Empresas de Transferencia da Tecnoloxía Aeronáutica ás PEMES e o primeiro Viveiro de Empresas en España orientado a Industrias Culturais e Creativas.

O obxectivo que se persegue con estes novos proxectos é promover e axudar a transferir a innovación ás micropemes que se instalen nos viveiros da Rede, con obxecto de crear empresas de alto crecemento. Trátase de poñer en marcha centros non só orientados á incubación si non tamén á residencia empresarial, que xerará unha movilidade dos mozos europeos, unha cooperación entre os proxectos, unha aprendizaxe permanente, un clima de sa competencia, unha internacionalización das micropemes incubadas a través do acceso á innovación e investigación, e unha consecuente consolidación das empresas incubadas.

Neste acto o ministro de Facenda e Administracións Públicas, Cristóbal Montoro, anunciou a aprobación no próximo Consello de Ministros do Acordo de Asociación de España para o período 2014- 2010, no que se contempla a participación de Fondos europeos para financiar proxectos operativos no noso país durante devandito período e o seu posterior envío á Comisión Europea.


Montoro subliñou o importante papel que para este período van desempeñar as Cámaras de Comercio, a través da mencionada Fundación, na canalización dos fondos da Unión Europea que se lles asignen para estes fins, e destacou a súa participación como Organismo Intermedio na execución dos correspondentes Programas Operativos rexionais, como o destinado á creación de viveiros empresariais en España.

Neste sentido, o ministro enfatizóu o importante papel que as pemes e os autónomos están asumindo no cambio de ciclo, que se reflicte en términos de recadación tributaria, con elevadas taxas de crecemento alcanzadas ata febreiro de 2014 nos ingresos por retenciones de traballo, IVA e pagos fraccionados, as máis altas desde 2007.

Así, Cristóbal Montoro recordou a importante mellora da recadación tributaria no último trimestre de 2013 e principios de 2014, cun incremento das bases imponibles de rendas e gasto dun 4,4 por cento, a primeira taxa positiva desde 2010. Este incremento eleva os ingresos ata febreiro un 7,5 por cento, a taxa máis alta desde 2007.


Para rematar, o ministro Montoro destacou tamén o incremento nas cifras de afiliación á Seguridade Social en todos os sectores, con datos moi positivos no sector dos servizos privados, o que está ligado á recuperación empresarial, e supón a creación de emprego neto. As previsións melloran -asegurou o ministro- e apuntan a que a creación de emprego continúe nos próximos meses.
 

http://www.camaraourense.com/index.php?sec=vivero&ap=instalacionesSi desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta.