viernes, 21 de febrero de 2014

Récord de exportacións en España e en Galicia

Hoxe a Secretaria de Estado de Comercio difundiu o dato de que as exportacións españolas mostraron un crecemento do 5,2% interanual no conxunto do ano 2013 (1,4 puntos superior ao do ano 2012), e sumaron 234.239,8 millóns de euros, novo máximo histórico desde o inicio dos rexistros (1971). O aumento foi maior en términos reais, dun 5,4%, ao descender nun 0,2% os prezos das exportacións medidos polos Índices de Valores Unitarios (IVUs). 

Este incremento das exportacións españolas contrasta cos resultados obtidos polos nosos principais socios comunitarios, que presentan taxas acumuladas negativas: Francia do -1,6%, Alemania do -0,2% e Italia do -0,1%, mentres que no Reino Unido avanzaron un 1,0%. Na zona euro as exportacións retrocederon un 0,1% mentres que, no conxunto da Unión Europea, avanzaron un 1,0%. As exportacións de Xapón aumentaron un 9,5% e as dos Estados Unidos, un 2,1%.

As importacións caeron en 2013 un 1,3% respecto de os valores de 2012, ata a cantidade de 250.195,2 millóns de euros. En términos reais creceron un 3,1%, ao caer os seus prezos aproximados polos IVUs un 4,2% no ano 2013. A menor caída das importacións reflectida no ano 2013 respecto de a do ano anterior (-2,8%) pode estar sinalando a progresiva recuperación da demanda interna.

O déficit comercial alcanzou os 15.955,4 millóns de euros, case a metade do nivel rexistrado no mesmo periodo do ano pasado cun descenso do 48,1%. Destaca en especial o superávit non enerxético, que alcanzou os 25.042,2 millóns de euros, case un 70% superior ao nivel rexistrado no mesmo periodo de 2012 (14.746,4 millóns de euros). O déficit enerxético tamén se reduciu un 9,9% respecto ao mesmo periodo do ano pasado.

A taxa de cobertura situouse no 93,6%, taxa 5,7 puntos superior á de xaneiro-decembro de 2012 (87,9%), e marcou un máximo histórico desde que hai rexistros (1971, datos do Banco de España).

Áreas xeográficas:

No conxunto do ano 2013, destacou o aumento do 4,7% das exportacións á Unión Europea, confirmando a incipiente recuperación desta rexión respecto de 2012, cando se produciu unha caída do 1,3%. Repetiuse o mesmo cambio de tendencia na zona euro, cun incremento das nosas exportacións do 4,1% fronte ao -2,7% de 2012. 

Mantívose ao mesmo tempo a procura de novos mercados das exportacións españolas, ao aumentar as vendas a destinos extracomunitarios un 6,1% interanual, e representar xa o 37,4% do total. Destacou o crecemento das exportacións a Asia (10,3%) e a África (8,4%). En particular é moi positivo o aumento das exportacións a países emerxentes e nos que España ten enfocada a súa estratexia comercial como Sudáfrica ( 33,4%), Brasil ( 28,8 %), os países de Oriente Medio ( 24,9%), China ( 4,7%), ou Xapón ( 6,8%).

As Comunidades Autónomas, cuxas exportacións tiveron mellor comportamento de xaneiro a decembro de 2013 foron a Comunidade de Madrid (13,0% do total, crecemento do 13,8%); a Comunidade Valenciana (10,1% do total, crecemento do 13,4%); Galicia (7,9% do total, avance do 11,7%); e Andalucía (11,1% do total, crecemento do 3,7%). 

Sectores:

Desde a perspectiva sectorial, confirmouse a relevancia dos sectores de tecnoloxía media-alta dentro do conxunto das exportacións españolas, cos bens de equipo como principal sector exportador, cun 20,7% do total e un crecemento do 10,9% interanual no conxunto do ano 2013.

O sector do automóbil, que representou un 14,3% do total e avanzou un 9,7%, obtivo así un bo dato que contrasta coa caída do 7,6% que sufriu no ano 2012. Os produtos químicos, cun 14,2% do total e un crecemento do 6%, continuaron coa tendencia alcista iniciada en 2010. Os subsectores máis dinámicos e con maior contribución ao crecemento das exportacións neste periodo foron os automóbiles e motos, cun avance do 11,8%; as aeronaves (49,5%); e os medicamentos (16,5%).

No que respecta ás importacións, destacou o avance das compras ao exterior de compoñentes do automóbil, que crecen un 12,6%; e os medicamentos e aeronaves, con aumentos do 8% e 51,3% respectivamente.

Galicia bateu en 2013 o seu record de exportacións, balanza comercial e taxa de cobertura, nun ano histórico para a internacionalización da economía da comunidade. A nosa Comunidade pechou o ano exportando un 11,7% máis que en 2012, sumando 18.419,6 millóns de euros e converténdose na cuarta comunidade autónoma na que máis creceron as vendas ao exterior entre xaneiro e decembro do ano pasado. No conxunto de España as exportacións incrementáronse durante ese período nun 5,2%.

Ese crecemento foi determinante no saldo final da balanza comercial de 2013, que foi positiva en 4.066,5 millóns incrementándose un 142,9 por cento con respecto ao ano pasado e superando todos os rexistros anteriores. Da mesma maneira, a taxa de cobertura (a porcentaxe das importacións que poden pagarse coas exportacións) foi a mellor desde que hai rexistros, chegando a un 128%.

Os datos do Ministerio de Economía e Competitividade amosan ademais que outubro e decembro foron os mellores meses exportadores de sempre, e sinalan como eixos para o éxito exportador galego en 2013 as manufacturas de consumo, o automóbil, e os bens de equipo, nese orde.

O peso das exportacións no PIB galego é hoxe do 33%, e o Goberno galego marcouse como meta acadar o 38% en 2020, consolidando a Galicia como unha economía netamente internacionalizada. 

Para acadar ese obxectivo, a consellería de Economía e Industria manterá este ano o seu compromiso orzamentario coas exportacións, apoiando con 20 millóns as vendas ao estranxeiro con programas como Primex, que busca a estreita cooperación entre as pemes galegas á hora de saír ao exterior.

.