miércoles, 20 de noviembre de 2013

Si non hai ingresos públicos é imposible manter ningún sistema de benestar

Hoxe 20 de novembro cumpríronse dous anos desde a celebración das eleccións xerais de 2011 e na sesión de control ao Goberno, moitas preguntas dos deputados viraron en torno a este aniversario.

O presidente Mariano Rajoy Brey, contestou ao deputado Coscubiela que o "obxectivo para esta lexislatura é crecer e crear emprego, o que é bo en si mesmo, como todo o mundo entende, pero ademais iso permitiranos obter ingresos e si obtemos máis ingresos públicos, poderemos mellorar os servizos e as atencións públicas. En suma, isto é o que aumenta os niveis de benestar e riqueza e ese é o obxectivo que todos perseguimos. Para iso tivemos que facer moitas reformas estructurales co obxectivo fundamental de mellorar a flexibilidade e competitividade da economía, e para iso tivemos que poñer en orde as contas públicas porque o maior inimigo do sistema do benestar son unhas contas públicas insostibles. Á hora de poñer orde nesas contas públicas, intentamos ser equitativos, aínda que tivemos que tomar decisións difíciles, e intentamos axudar tamén a quen están nunha posición máis complicada. Esta política empeza a dar resultados e teño a total e absoluta convicción de que o ano que vén dará moitos máis resultados que este ano 2013"


 Engadiu: "Teño que dicir que este é un país, España, que está pasando problemas e dificultades nestes momentos -xa o sei-, e precisamente o que estamos facendo é intentar resolver eses problemas. Estámolo facendo cunha política económica cuxo eixe fundamental é a consolidación fiscal, as reformas estructurais e facer boas políticas europeas. Iso xa está producindo resultados, pero mentres tanto hai moitas cousas que funcionan ben en España. En España hai un sistema público de pensións, e este ano os pensionistas van cobrar por encima do IPC, como vostede sabe. En España hai un sistema sanitario como non hai en case ningún país, polo menos dos que eu coñeza. En España hai unha boa atención do seguro de desemprego. En España segue existindo o Plan Prepara. En España segue facéndose acción social polo Goberno e polas comunidades autónomas. En España vaise a aprobar un plan de inclusión social. En España hai un sistema educativo que vai ser mellorado. E o que queremos é mellorar todo isto que estamos facendo cunha política económica que nos permita crecer, crear emprego e obter ingresos, porque si non hai ingresos públicos é imposible manter ningún sistema de benestar"

Tamén o presidente Rajoy, respondeu a unha pregunta do líder da oposición Alfredo Pérez Rubalcaba sobre emprego xuvenil e dixo:

 "Como vostede sabe, ao longo deste ano falamos moito en Europa de emprego xuvenil; antes falábase doutras cousas. En febreiro deste ano aprobouse o marco financeiro plurianual, no cal a iniciativa de España creouse un fondo específico para combater o desemprego xuvenil por importe de 6.000 millóns de euros. En xuño deste ano acordouse que eses fondos poderan usarse nos anos 2014 e 2015. En xullo de 2013 celebrouse a primeira conferencia sobre o fomento do emprego xuvenil na Unión Europea, en Berlín, e alí ratificamos todos os acordos que se adoptaron no Consello e falamos, tamén, da importancia das reformas estructurales para mellorar a competitividade e, polo tanto, crear emprego novo.

 Neste contexto, e fai uns días, celébrase o Cume de París, onde seguimos traballando en todos estes temas e púxose especial énfasis en tres temas: a formación e a aprendizaxe, a integración no emprego e a creación de empresas por mozos. Isto é o que a Unión Europea está nestes momentos propoñendo para combater o desemprego, e isto é o que nós levamos facendo ao longo do tempo que vai transcorrido de lexislatura no noso país."
E engadiu: "Grazas, señor Pérez Rubalcaba. Ocórrelle o mesmo a vostede que ao señor Coscubiela, relata o que está sucedendo pero non aporta ningunha receita. En realidade debe ter bastantes dificultades para aportar receitas, porque nos últimos catro anos do seu Goberno o desemprego en España aumentou en 3.400.000 españois. Xa que logo, témome que as súas receitas non valen.

Señor Pérez Rubalcaba, estamos facendo unha política económica que se basea en dous alicerces. En primeiro lugar, reformas estructurais de calado. Pódolle recordar algunhas: emprendedores, sistema financeiro, internacionalización da economía, enerxía, reforma laboral, das administracións públicas, etcétera. E, en segundo lugar, estamos tomando medidas específicas para os mozos, como o contrato para a formación e a aprendizaxe, o modelo de formación profesional dual, os incentivos fiscais e de Seguridade Social á contratación indefinida; potenciamos a flexibilidade interna na empresa; puxemos en marcha a estratexia de emprendimento e emprego novo; e puxemos en marcha unha reforma educativa na cal discrepamos. O que si quero dicirlle é que en outubro deste ano por primeira vez en sete anos o número de desempregados xuvenís en España é menor que en outubro do ano pasado, baixou o último ano o 7%. Para min é claramente insuficiente, pero é un dato positivo, demostra que se rompeu a tendencia á baixa e que en España empeza o crecemento económico e a creación de emprego, desde logo, non grazas ás súas políticas senón grazas ás reformas estructurales que se fixeron ao longo destes dous anos"


Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta