martes, 19 de noviembre de 2013

Reforma necesaria e convinte no Sector Eléctrico

Asistín esta mañá na Comisión de Industria, Enerxía e Turismo ao debate do Proxecto de Lei do Sector Eléctrico.
Polo Grupo Parlamentario popular, interveu o deputado coruñes Antonio Erias que afirmou que “a reforma é necesaria, convinte e valente” xa que “o sector enerxético e a enerxía eléctrica en particular, é un sector complexo e non basta con ler o seu marco regulatorio, senón saber o que hai detrás de cada unha das consecuencias e dos artigos que intenta desenvolver”.

Instou aos grupos da oposición “a continuar dialogando e mellorar entre todos, na medida do posible, este Proxecto de Lei”. Así, ofreceu a colaboración do Grupo Popular “para que no Senado continúese na mesma liña que se desenvolveu no Congreso”.

Na súa intervención, Erias advertiu que “non é necesario tirar da teoría económica para constatar o que é unha evidencia, e dicir que os ingresos non son suficientes para atender aos custos”.

Neste sentido, sinalou que a situación actual que vive o noso sector enerxético “non cae nin caeu do ceo”, polo que “non se lle pode achacar a quen non tivo responsabilidade política nos últimos sete anos e medio, que teña tamén a responsabilidade material de resolver o que non se fixo ao longo deste tempo”.

“Ao longo destes últimos sete anos e medio“ dixo- o que se logrou é que o déficit de tarifa acumulado exceda os vinte e seis mil millóns de euros e que todo o marco normativo que se implementóu nas dúas lexislaturas anteriores conducisen a que a situación fose esta,  a que ten que facer fronte o PP”

Asegurou que o que intenta o Goberno é “mellorar o benestar das familias” e, neste sentido, destacou que “o consumo doméstico caeu case un vinte por cento, froito do aforro e a eficiencia”.

Así mesmo, afirmou que “promover a estabilidade é un gran valor” e que este Proxecto de Lei “trata de recuperar a estabilidade, porque recuperando a estabilidade como gran valor estamos intentando que o noso país gañe en reputación e, gañando en reputación, disporemos de máis confianza e, si hai máis confianza, será a base para que a recuperación económica aséntese”.

Antonio Erias negou igualmente que a lei busque favorecer ás empresas, “senón ao sistema produtivo español e ás familias españolas, mellorando o benestar das mesmas”. “Por primeira vez, o custo da enerxía nesta legislatura reduciuse ata en tres ocasiones”, aseveróu.

Así, sinalou que “foi prudente primeiro intentar frear o déficit, e despois dispoñer dun marco lexislativo como o que estamos debatendo, acompañado duns Reais Decretos que o desenvolvan reglamentariamente”.

Para rematar, o portavoz de Enerxía do GPP asegurou que "o mix español é un mix modélico, equilibrado e competitivo", e mostrouse convencido de que este Proxecto de Lei “facilitará a superación da crise unha vez que xa superamos a recesión”.

Sometida a votación, o Proxecto de Ley del Sector Eléctrico, foi aprobado e pasará a continuar a súa tramitación no Senado.


Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta