jueves, 21 de noviembre de 2013

Recorrer a sentenza relativa ao accidente marítimo do Prestige

Recibo hoxe con satisfacción o anuncio do Consello da Xunta que acordou recorrer contra a sentenza ditada pola Sección Primeira da Audiencia Provincial da Coruña relativa ao accidente marítimo do buque Prestige, na cal se absolve o capitán Apóstolos Ioannis Mangouras dos delitos contra o ambiente e danos en espazos naturais protexidos e se lle condena a nove meses de prisión por un delito de desobediencia grave á autoridade.

Nunha nota o Goberno galego considera que o accidente do petroleiro Prestige provocou graves consecuencias ecolóxicas, sociais e económicas no noso país. Por tanto, a interposición deste recurso de casación ten por obxecto buscar a mellor protección dos intereses públicos e dos cidadáns, así como a defensa do ambiente protexido polo artigo 45 da Constitución española.
O mencionado artigo da CE establece que quen dane o ambiente, ademais de responder penalmente por iso, debe reparar os danos causados.

Neste sentido, o acordo adoptado recolle que se debe velar porque a condena que se solicite comprenda tamén a condena ás responsabilidades civís derivadas do delito de xeito que permitan a reparación dos danos.

Deste xeito a Xunta acaba de instar a Asesoría Xurídica Xeral a que interpoña un recurso de casación –ou calquera outro que en dereito proceda- contra a sentenza citada no que se refire á absolución do capitán do barco, dos delitos contra o ambiente, danos en espazos naturais protexidos e danos polos cales foi acusado.
Recordar que leste mesmo luns o ministro de Xustiza, Alberto Ruiz-Gallardón, anuncióu que a Abogacía do Estado, presentará un recurso de casación contra a citada sentenza.

Gallardón afirmou que o propósito do Goberno non é revisar as decisións que con carácter penal adoptou a Audiencia, pero si insistir na necesidade de que existan responsabilidades civís e que sexan satisfeitas polos autores e responsables do sinistro, e que se iniciarán todos os "procesos paralelos" necesarios para esixir a responsabilidade civil tanto da navieira como da aseguradora.

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta