miércoles, 2 de octubre de 2013

Un debate amplo, plural e leal sobre a situación presente e futura do Sistema de Seguridade Social.

Considero importante referirme á comparecencia a petición propia, que tivo lugar onte, ante a Comisión de seguimiento e avaliación dos Acordos do Pacto de Toledo, da ministra de Emprego e Seguridade Social,  Fátima Báñez.
 
No Congreso dixo que se se dispoñerá de 720 millóns de euros do Fondo, cuxos recursos ascenden a día de hoxe a 59.385 millóns de euros, un 5,77% do PIB, para atender necesidades de tesorería do sistema.
 
Con estas operacións, durante os exercicios 2012 e 2013, o sistema consumiría un total de 23.631 millóns de euros dos fondos patrimonio da Seguridade Social (4.980 millóns do Fondo de Prevención e Rehabilitación e 18.651 millóns do Fondo de Reserva).
 
Desta forma, coas reservas do Fondo o Sistema afronta unha previsión de déficit acumulado ata 2016 que se prevé alcance os 36.500 millóns de euros.
 
Neste sentido, a ministra sinalou que esas cifras ilustran claramente as ameazas de carácter económico ás que se enfronta no medio prazo o sistema público de pensións en España, nun momento en que o sistema acumula unha perda de 3.165.363 afiliados ocupados desde o máximo de afiliación ocupada en xullo de 2007, con 19.493.050 persoas.
 
É dicir, o Sistema perdeu máis dun 16% dos cotizantes que chegou a ter fai seis anos, mentres que nese mesmo periodo de tempo incorporáronse máis de 500.000 novos pensionistas
 
Evolución demográfica:
 
Así mesmo, a ministra recalcou que a esta situación acompáñalle unha tendencia demográfica que seguirá exercendo unha presión crecente sobre o Sistema. Neste sentido, explicou que si agora unha persoa de 65 anos ten unha esperanza de vida de 20 anos, por cada 10 anos dita esperanza de vida verase incrementada, previsiblemente, nun ano adicional.
 
Así, prevese que en 2022, por cada dez persoas en idade de traballar haxa 6 persoas potencialmente inactivas. En 2040, por cada persoa en idade de traballar haberá outra en idade de non facelo. E en 2050 os maiores de 65 anos representarán o 37% do conxunto da poboación, 20 puntos por encima da porcentaxe actual, que representa o 17%.
 
Por iso asegurou que o proxecto de Lei polo que se regula o Factor de Sostibilidade o Índice de Revalorización do Sistema de Pensións da Seguridade Social é un texto que busca garantir a confianza, a tranquilidade e a transparencia do Sistema de Pensións. 
 
Na mesma liña, explicou que a norma presenta un conxunto de medidas orientadas a conseguir a sostibilidade do Sistema no medio e longo prazo.
 
Este é un obxectivo trascendental para o país que require un debate amplo, plural e leal sobre a situación presente e futura do Sistema de Seguridade Social.
 
"O Sistema demostrou ser viable ata aquí, pero iso non nos asegura que poida selo no futuro si non tomamos novas decisións para enfrontalo con tranquilidade", incidiu Báñez.
 
Por iso, o Goberno vai seguir o camiño emprendido polas reformas que se han ir abordando nos últimos 18 meses.
 
Factor de sostibilidade:
 
Durante a súa exposición a ministra destacou que a aplicación do Factor de Sostibilidade non afectará en ningún caso á pensión mínima que seguirá sendo complementada de acordo co que ano a ano estableza a Lei de Orzamentos Xerais do Estado.
 
O pensionista, como consecuencia da aplicación do Factor de Sostibilidade adecuará a cuantía inicial da súa pensión, por unha soa vez, en atención ao maior tempo que espera recibila. É dicir, o sistema equipara as prestaciones a percibir a igualdade de contribución ante diferentes esperanzas de vida.
 
No entanto, Báñez destacou que será suficiente con que a base media de cotización creza por encima do efecto desa diferenza de vida sobre a cuantía da pensión para que a pensión media real aumente.
 
Índice de revalorización das pensións:
 
A ministra sinalou que coa proposta para o Índice de Revalorización, garántese que as pensións subirán sempre, ano a ano. "Nunca se conxelarán e revalorizaranse co incremento anterior consolidado", remarcou. 
 
Os Orzamentos Xerais do Estado para 2014 recollen xa o efecto desta proposta, e fixan no 0,25% o incremento das pensións o próximo exercicio. A ministra destaco que tanto o Proxecto de Orzamentos como o Proxecto de Lei que presentou hoxe están abertos ao debate.
 
Segundo o novo esquema, as pensións poderán subir por encima do IPC sempre que aumenten os ingresos, permitindo así o sistema garantir o poder adquisitivo no medio e longo prazo.
 
Báñez explicou que este incremento de ingresos pode producirse de forma estructural, a través de incrementos da productividade do traballo grazas ás reformas e forza produtiva mellor formada, entre outros factores. "Si xérase máis riqueza para o conxunto do sistema, repártese entre todos: os pensionistas tamén se verán beneficiados", incidiu a ministra.
 
Neste contexto, recordou que, aínda que o obxectivo de inflación do BCE é do 2%, España experimentou durante a época de bonanza uns crecementos de inflación superiores aos dos socios europeos, "que poñían de relevo problemas estructurales da economía española".
 
Xa que logo, a política económica do Goberno ten entre os seus obxectivos facilitar a contención do alza de prezos para a eliminar este diferencial de inflación, e ata a reducilo, de forma que se compense a competitividad perdida.
 
Grazas a iso, unha maior contención dos prezos permitirá que as pensións vexan incrementado a súa poder adquisitivo ante incrementos menores do seu cuantía. "A garantía do poder adquisitivo máis sostenible no tempo, é, precisamente, a contención dos prezos", incidió Báñez.
 
Ademais, o novo Índice de Revalorización ten en conta os Ingresos do sistema, polo que as pensións poderán fortalecer o seu crecemento si opérase sobre o sistema de maneira que se vexan incrementados os ingresos do mesmo. Neste punto, a ministra recalcou que o Goberno está aberto a debater sobre este asunto e espera as propostas dos grupos parlamentarios.

Si desexa comentar esta entrada, pode escribir un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta. Grazas.