miércoles, 25 de septiembre de 2013

Sobre a mellora da sinalización turística nas estradas do Estado


Esta tarde intervín na Comisión de Fomento do Congreso para defender unha Proposición non de Lei do Grupo Popular relativa a mellora da sinalización turística nas estradas do Estado. Recordei que España é unha potencia turística.

Así os últimos datos da enquisa de Movementos Turísticos en Fronteiras (FRONTUR) que elabora a subdirección xeral do Coñecemento e Estudos Turísticos, do Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo así o acreditan. Dixen que a nosa Nación recibiu un total de 8,3 millóns de turistas internacionais durante o mes de agosto, un 7,1% máis que no mesmo mes de 2012 e no periodo de xaneiro a agosto recibíronse 42,3 millóns de turistas, acumulando unha subida interanual dun 4,5%.

Afirmei que a España chegan os turistas por múltiples vías e unha vez no noso país móvense a través dos diversos modos de transporte, sendo a estrada uno dos principais. E esas persoas en tránsito necesitan estar informados dos lugares que na proximidade do seu percorrido teñan un especial interese turístico.

Dí como antecedentes que a señalización de tipo turístico e cultural na Rede de Estradas do Estado está regulada polo Sistema de Señalización Turística Homologada da Rede de Estradas do Estado (SISTHO), un sistema que naceu en 1998. E que a raíz da firma do citado acordo en xaneiro de 2000 a Dirección Xeral de Estradas publicou o Manual do Sistema de Señalización Turística Homologada da Rede de Estradas do Estado. Elaborouse o Catálogo Oficial de Destinos SISTHO, o cal contiña 242 destinos, clasificados en tres categorías diferentes, cada unha das cales asociaríase cun deseño de pictograma a incluír nos sinais:

- Cultura: cidades patrimonio humanidade, bens patrimonio mundial e outros destinos de interese cultural como catedrais, castelo, etc.). Ante tanta variedade se sintetizan nun pictograma que sintetiza a cultura.

 - Natureza: abarca as reservas da biosfera, parques nacionais e outros destinos naturais de interese. Se sintetizan nun pictograma genérico cuxo significado é “natureza”

- Sol e praia: Un pictograma transmite a existencia dunha praia ou praias de especial calidade.

A continuación dixen que : “ A mellora da sinalización turística na Rede de Estradas do Estado, iniciada a través do convenio asinado o 19 de novembro de 1998, na medida en que potenciar a información do turista viaxeiro, forma parte da política de calidade integral de calidade dos produtos turísticos españois e a sostibilidade económica, social e medioambiental do turismo. Así para dar continuidade a esta política, o Goberno pretende impulsar o catálogo de sinais turísticos definido no convenio de 1998 para que, en colaboración coas Comunidades Autónomas, lógrese o perfeccionamiento do sistema, en orde a conseguir a óptima sinalización dos recursos turísticos seleccionados.

 Por todo iso, o pasado 9 de setembro de 2013 a Secretaría de Estado de Turismo e a Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte e Vivenda subscribiron un Acordo de Cooperación coa finalidade de realizar todas as operacións materiais, xurídicas e técnicas necesarias para ampliar o catálogo de sinais do Sistema de Sinalización Turística Homologada nas Rede de Estradas do Estado.

Con obxecto de alcanzar as finalidades descritas, os órganos que subscribiron o Acordo, no ámbito das súas respectivas competencias, comprométense a:

- Aprobar a ampliación do catálogo existente de Destinos Turísticos sinalizados baixo as normas SISTHO (242 destinos) ata un número máximo de 200 destinos.

 - Actualizar o manual do SISTHO. Ampliando a categoría de produtos destinos a sinalizar (por exemplo rutas gastronómicas, vilas termales, etc) e definindo novos pictogramas superadores das tres actuais categorías.

 -Implantar a ampliación do catálogo SISTHO con arranxo ao calendario de actuacións mencionado no punto anterior. 

En conformidade co establecido no citado Acordo, a Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte e Vivenda a través da Dirección Xeral de Estradas:

 - Establecerá as condicións e requisitos técnicos para a implantación dos sinais do SISTHO.

 - Aprobará a implantación dos sinais conforme á normativa de estradas e ás especificaciones das normas de implantación do SISTHO. 

- Comprobará o estado de conservación dos sinais xa instalados debendo substituírse cando este non sexa o adecuado. 

Pola súa banda, corresponde á Secretaría de Estado de Turismo, no prazo de seis meses a partir da firma do Acordo: -Establecer os criterios xerais de selección en colaboración coas Comunidades Autónomas.

 -Elaborar, en colaboración coas Comunidades Autónomas, unha proposta para a ampliación do Catálogo dos Destinos e Produtos Turísticos susceptibles de ser sinalizados. 

-Propoñer as modificacións que se considere necesarias na normativa vixente.

 As solicitudes de novas señalizacións por parte das Comunidades Autónomas, en conformidade ao establecido no Acordo, tramitaranse a través da Secretaría de Estado de Turismo e poderán realizarse en calquera momento da vixencia do Acordo. 

No entanto, as sucesivas actualizacións do catálogo levaranse a cabo cada dous anos de acordo co calendario de actuacións. 

Exposto o anterior instei ao Goberno a implementar a ampliación do Catálogo do sistema se sinalización turística homologada nas estradas estatais, coa colaboración das Comunidades Autónomas. 

A iniciativa saíu adiante cunha transacción co GP Socialista, que foi representada por Carmela Silva, engadindo unha referencia a que esta actividade farase garantindo a os máximos niveis de seguridade vial.

Poder ver o debate neste enlace:http://www.alhama.com/digital/alhama/termalismo/6988-la-senalizacion-en-carreteras-de-las-villas-termales-se-debate-en-el-congreso-de-los-diputados

 
Si desexa comentar esta entrada, pode escribir un correo a celso.delgado@congreso.es
 Recibirá resposta. Grazas.