lunes, 10 de junio de 2013

Sobre o factor de sostibilidade das pensións

A pasada semana, a ministra de Emprego e Seguridade Social recibiu un informe do Comité e Expertos sobre pensións sobre o factor de sostibilidade.Tiven ocasión neste fin de semana de leer este Informe que conclúe que o Factor de Sostibilidade é necesario, adecuado e aceptableA xuízo do Comité de Expertos designado polo Goberno considera que debe ser un Factor de Sostibilidade das pensións, é dicir: unha regra sinxela e transparente que asegure que o sistema de pensións español sostéñase por si mesmo E que reforce o sistema ante a presión das tensións demográficas e condicións económicas cambiantes.Noutras palabras, o Factor de Sostibilidad debe garantir, en todo momento, o equilibrio entre os gastos e ingresos dun sistema publico de pensións que debe estar en observación permanente e pode necesitar cambios e reformas para que cumpra cos seus obxectivos: pensións adecuadas, equidade interxeneracional e sostibilidade a longo prazo.