domingo, 9 de junio de 2013

Sobre o vindeiro Pleno do Congreso


O próximo Pleno comeza o martes, 11 ás 16,00 horas, co debate de toma en consideración da proposta de lei orgánica de delegación de competencias sobre as augas da cuenca do Guadalquivir que transcorren íntegramente por territorio andaluz na Comunidade Autónoma de Andalucía, presentada polo Parlamento andaluz.


A continuación, celebrarase o debate de toma en consideración da proposición de lei do proposicións de lei Grupo Socialista de creación dun Fondo de Urxencia contra a Pobreza e a Exclusión Social.


Tamén se debaterán as proposicións non de lei do Grupo Popular contra a pobreza infantil; e de CiU relativa á ampliación do plan de pago a proveedores, para o pago das débedas pendentes con entidades do terceiro sector.


Para rematar, están previstas as mocións consecuencia de interpelacións urxentes do Grupo Socialista, a primeira delas sobre a política do Goberno de recortes en dereitos e prestaciones sociais básicas e as súas consecuencias na pobreza e a exclusión social, especialmente nas persoas inmigrantes ás que se nega ata a asistencia sanitaria.


A segunda, do Grupo Mixto, é sobre a posición do Goberno en torno á reversión que a actual crise económica está provocando nos plans do Goberno para a habilitación da alta velocidade ferroviaria, especialmente na Comunidade Foral de Navarra; e a última, de UPyD, sobre os propósitos do Goberno en relación ás medidas que vai adoptar para evitar o fracaso e arquivo masivo das dilixencias de investigación nos casos de roubo de bebés no noso país.


O mércores renovarase o Pleno ás 9,00 horas coa sesión de control ao Goberno
e o debate das interpelacions urxentes.


O xoves, á mesma hora, debateranse e votarán as enmendas do Senado ao proxecto de Lei Orgánica de protección da saúde do deportista e loita contra o dopaxe na actividade deportiva; e de Declaración do Parque Nacional da Sierra de Guadarrama.

Unha vez que a Cámara Baixa decida si ratifica ou non os cambios introducidos no Senado, ambas Leis culminan a súa tramitación parlamentaria.