domingo, 16 de junio de 2013

Sobre o próximo Pleno

O Pleno do Congreso dos Deputados da próxima semana comezará o martes, día 18 de xuño, ás 16,00 horas, co debate de toma en consideración de dúas proposicións de lei.A primeira, do Grupo Socialista, de modificación do texto refundido da Lei de Clases Pasivas do Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, co fin de equiparar a pensión de orfandade ao Réxime Xeral da Seguridade Social.Tamén se decidirá si admitimos a trámite a proposición de lei presentada por CIU sobre medidas para garantir a efectiva participación das Comunidades Autónomas nos aumentos de recaudación dos impostos parcialmente cedidos.A continuación veranse as proposicións non de lei do Grupo Popular sobre a elaboración dun Plan Integral de optimización de recursos alimenticios en beneficio dos sectores máis desfavorecidos; e de IU, ICV-EUiA, CHA relativa ás medidas para a defensa da negociación colectiva.A sesión do martes concluirá coas mocions consecuencia de interpelaciones urxentes. Trátase da moción do Grupo Socialista sobre a política do Goberno de recortes en I+ D + i e as súas consecuencias sobre os nosos investigadores e o futuro do noso modelo de desenvolvemento; de UPyD sobre propósitos do Goberno en relación ás reformas legais necesarias a fin de eliminar distintos supostos de aforamiento e outros privilexios procesales de políticos e cargos públicos; e de CiU sobre as medidas que pensa adoptar o Goberno para agilizar e mellorar a concesión de visados turísticos e de visados para a participación en feiras de negocios e congresos académicos, a cidadáns de terceiros países.O mércores, día 19, o Pleno renovarase ás 9,00 horas coa sesión de control ao Goberno e o debate das interpelacions urxentes.

O xoves, a partir da mesma hora, verase o dictame de Comisión sobre o proxecto de lei pola que se establece o financiamento con cargo aos Orzamentos Xerais do Estado de determinados custos do sistema eléctrico, ocasionados polos incentivos económicos para o fomento á produción de enerxía eléctrica a partir de fontes de enerxías renovables e concédese un crédito extraordinario por importe de 2.200.000.000 euros no orzamento do Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo.

Si desexa comentar esta entrada, pode escribir un correo a celso.delgado@congreso.es

Recibirá resposta. Grazas.