domingo, 7 de abril de 2013

Sobre a vindeira semana de actividade parlamentaria

O Pleno da próxima semana comezará o martes, día 9, ás 16,00 horas, co debate de totalidade da proposta de reforma da Lei Orgánica do Estatuto de Autonomía da Rexión de Murcia, presentada pola Asemblea Rexional.

A continuación, debateremos tómaa en consideración da proposición de lei do Grupo Parlamentario de Unión Progreso e Democracia, de reforma da Lei Orgánica 6/2002, de 27 de xuño, de Partidos Políticos.

Así mesmo, dúas proposicións non de lei, unha do Grupo Mixto sobre fraude fiscal e corrupción; outra do Grupo Popular para a realización dun Plan Integral de apoio ás Familias.

Para rematar, está previsto o debate das mociones consecuencia de interpelacións urxentes do Grupo Socialista sobre as actuacións do Goberno en relación co avance do déficit público do exercicio 2012; e de UPyD achega a fusión de municipios e a supresión das deputacións provinciais como mellor xeito de garantir uns servizos públicos esenciais igualitarios, sostenibles e de calidade.

O mércores, trala comparecencia, a petición propia e do Grupo Socialista, do presidente do Goberno, de acordo co disposto no artigo 203 do Regulamento do Congreso, para informar sobre o Consello Europeo celebrado os días 14 e 15 de marzo de 2013, celebrarase a sesión de control ao Goberno e o debate das interpelacións urxentes.

O xoves, día 11, o Pleno renovarase co debate sobre a convalidación ou derrogación do Real Decreto Lei 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer a continuidade da vida laboral dos traballadores de maior idade e promover o envellecemento activo; e o Real Decreto-Lei 6/2013, de 22 de marzo, de protección aos titulares de determinados produtos de aforro e investimento e outras medidas de carácter financeiro.

Veranse tamén varios dictames da Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionais e, no caso de que se presenten enmendas de devolución ou texto alternativo, celebraranse os debates de totalidade de tres proxectos de lei. En caso de rexeitarse as enmendas de totalidade, estes proxectos continuarán o seu tramitación nas súas comisións correspondentes.

Trátase do proxecto de lei de medidas para mellorar o funcionamento da cadea alimentaria; o de fomento da integración de cooperativas e doutras entidades asociativas de carácter agroalimentario; e o proxecto de lei pola que se establece o financiamento con cargo aos Orzamentos Xerais do Estado de determinados custos do sistema eléctrico, ocasionados polos incentivos económicos para o fomento á produción de enerxía eléctrica a partir de fontes de enerxías renovables e concédese un crédito extraordinario por importe de 2.200.000.000 euros no orzamento do Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo.

O Pleno concluirá coas propostas da Comisión de Defensa de creación dunha Subcomisión de reforma do réxime transitorio da Lei da carreira militar; e da Comisión de Interior, de creación dunha Subcomisión de Estudo das Redes Sociais.