viernes, 1 de marzo de 2013

Primeiro Consello de Ministros de marzo


Comezou o mes de marzo e no Consello de Ministros, como é habitual tomáronse importantes acordos como a impugnación polo Goberno, da resolución do Parlamento de Cataluña pola que se aproba a "Declaración de soberanía e do dereito a decidir do pobo de Cataluña".

A vicepresidenta Saénz de Santamaría explicou que non se trata dun recurso de inconstitucionalidade nin dun conflito de competencias, senón da "terceira vía" que permite a Constitución, a impugnación, e interponse "do mesmo xeito que outras administracións vense compelidas en ocasións a impugnar disposicións ou decisións do Estado que consideran que lles afectan.


Tamén o Consello de Ministros estudou o anteproxecto de lei de Acción e do Servizo Exterior do Estado. Esta norma consagra sete principios básicos: unidade de acción no exterior; lealtad institucional e coordinación; planificación; eficiencia; eficacia e especialización; transparencia e servizo ao interese xeral. 

O ministro José Manuel García Margallo avanzou que se vai a invitar ás comunidades autónomas a traballar co Goberno para que "sexan máis eficientes e sirvan mellor aos seus cidadáns". Así mesmo, invitaráselles a "compartir servizos, edificios e funcionarios nas representacións no exterior". 

O ministro aclarou que o obxectivo é ofrecer apoio logístico ás delegacións autonómicas nos seus desprazamentos ao estranxeiro e definiu as medidas adoptadas hoxe como un "paso máis no recoñecemento do estado autonómico", que non se deu ata agora. 

Tamén o Consello de Ministros aprobou a remisión ás Cortes do Proxecto de Lei que reforma a Lei Orgánica do Poder Xudicial para garantir a representación de toda a carreira xudicial no o seu órgano de goberno, ao facilitar a elección de xuíces e maxistrados en activo que non pertenzan a unha asociación xudicial. 

Tamén aprobou a remisión ás Cortes Xerais do Proxecto de Lei que suspende dous artigos da actual Lei Orgánica do Poder Xudicial sobre a renovación do Consello