miércoles, 20 de febrero de 2013

No debate de política xeral sobre o estado da Nación


Comezou hoxe Mariano Rajoy a súa intervención no debate de política xeral sobre o estado da Nación recordando a cifra de 5.965.400 parados para "reafirmar o primeiro e máis esencial obxectivo que o Goberno ten para toda a legislatura: darlle a volta a esta situación".

O presidente recoñeceu que no primeiro ano o Executivo tomou decisións importantes que permitiron que se perciban sensibles melloras. De feito, adiantou o dato de que "o déficit público do pasado ano 2012 Estivo por baixo do 7% do PIB conseguimos reducir o chamado déficit estructural primario en tres puntos e medio do PIB, que é un axuste sen precedentes na historia da nosa economía".

No entanto, para o presidente isto "non é suficiente". Segundo asegurou, "a realidade económica e social do noso país é terriblemente dura e, sobre esa base, habemos de cimentar as nosas actuacións".

Por esa razón rexeitou que se poida suscitar ningún tipo de relaxación aducindo que o proceso está en marcha. Considerou que o que se precisa é "tensión permanente e esforzo continuo, porque isto non fixo máis que empezar e o camiño que nos queda para alcanzar o gran obxectivo desta lexislatura, a creación de emprego, é aínda longo e difícil".

O presidente do Goberno anunciou que , para lograr este fin primordial, o Goberno "vai emprender unha segunda xeración de reformas". No ámbito das medidas fiscais adiantou que desde xaneiro de 2014 existirá un réxime especial no IVA que evitará que se teña que ingresar por adiantado. Este réxime aplicarase a autónomos e pemes cun volume de negocio inferior aos dous millóns de euros ao ano.

Tamén as pemes son destinatarias doutra das iniciativas que presentou: a movilización de 45.000 millóns de euros para empresas a través da ampliación das liñas de mediación do ICO, achegas en forma de créditos das entidades bancarias saneadas ou o impulso de solucións de financiamento non bancarias. Ademais, ampliarase o Plan de Proveedores con 2.700 millóns de euros para facturas anteriores ao 1 de xaneiro de 2012.

Por outra banda, a Estratexia para o Emprendimento e Emprego Novo establecerá "unha tarifa plana á Seguridade Social de 50 euros durante os seis primeiros meses". Crearanse figuras societarias novedosas como o emprendedor de responsabilidade limitada e poñerase en marcha "a chamada segunda oportunidade", que persegue que os cidadáns, empresarios individuais e sociedades pequenas "atopen fórmulas concursais máis flexibles".

Dentro da Estratexia para o Emprego Novo o presidente sinalou que se desenvolverán estímulos para que os desempleados novos obteñan o título diso e anunciou unha nova modalidade de contrato temporal "con incentivos á súa transformación en indefinido".

Rajoy informou de que "aquelas [medidas] que requiran unha pronta entrada en vigor serán incluídas nun Real Decreto-lei que se aprobará pasadomañá. Outras formarán parte dun Proxecto de Lei de Apoio aos Emprendedores que será tramitado de inmediato. O resto poñeranse en marcha nas próximas semanas".

Loita contra a corrupción

O presidente do Goberno dedicou unha parte do seu discurso a falar da corrupción política e a anunciar medidas para loitar contra ela. Na súa opinión, "toda corrupción é insoportable. É corrosiva para o espírito cívico, lesiona a democracia e desacredita a España. Calquera corrupción".

Por iso propuxo a todos os grupos "un amplo acordo nesta materia, que axude a devolver a confianza dos cidadáns nos seus representantes". Un acordo "desde a lealtade institucional, a autoexixencia e a responsabilidade colectiva".

Comprometeuse a que todas as propostas serán analizadas e debatidas. Aos grupos recordoulles a súa intención de que os criterios da Lei de Transparencia aplíquense tamén a partidos políticos, organizacións sindicais e empresariais e a todas as entidades que se financien a través de fondos públicos.

Ademais, anunciou a presentación dun proxecto de Lei Orgánica de control da actividade económica dos partidos, que establecerá uns criterios para a aprobación das súas contas, establecerá os seus procedementos de contratación e fixará normas "sobre o papel que poden exercer os responsables da xestión económica dos partidos políticos".

Rajoy tamén adiantou a presentación dunha Lei Orgánica reguladora do exercicio das funcións políticas, "un verdadeiro estatuto do cargo público no que deberán quedar taxadas as escalas de retribución, os sistemas de protección social ou os casos nos que pode haber dereito a compensación tralo cese". Unha norma, dixo, que transmita seguridade e certeza aos cidadáns e aos políticos.

A iso hai que engadir a proposta de establecer uns criterios uniformes para a presentación pública da información patrimonial dos políticos e unha reforma dos regulamentos das cámaras que, entre outras cousas, regule a actuación dos "lobbies".

Unidade do Estado

O presidente do Goberno fixo referencia tamén a un tema "tan importante para España como é a súa unidade, a súa organización territorial e estabilidade política", recordando que a Constitución permite defender calquera posición sobre o modelo de Estado, pero sempre "dentro do marco da legalidade".

Rajoy asegurou que o Goberno está "permanentemente aberto ao diálogo coas comunidades autónomas", pero insistiu en que hai que comezar "por respectar a Constitución e a Lei e logo falaremos do que faga falta".

Ademais, recordou que a Constitución española está aberta á súa reforma. A este respecto puntualizou que antes de suscitar calquera reforma, "hai que ter moi claro que se pretende reformar, si o momento é o máis oportuno para facelo e si existe ou non suficiente grado de consenso social e político para iso".

España en Europa:

No transcurso do debate o presidente do Goberno tamén informou sobre os resultados do último cume europeo dos pasados 7 e 8 de febreiro. Rajoy resumiu o logrado sinalando que "fai un ano existía un debate aberto entre os partidarios das políticas de consolidación fiscal e os das políticas de crecemento. Hoxe todos os gobernos comparten as convicción de que ambas políticas son perfectamente compatibles".

Segundo detallou o presidente, España obtivo un incremento dos fondos de cohesión de 3.724 millóns de euros, consegiu 900 millóns de euros para impulsar o emprego xuvenil, mantén o seu dotación en Política Agraria Común para os próximos sete anos e obtén unha mellora en recursos propios "en virtude da cal a facenda pública española aportará unha menor contribución ao orzamento comunitario".

O presidente defendeu que "os españois demostramos que merecemos que se nos axude, non que se nos dirixa. demostramos que merecemos confianza, que somos de fiar, que a nosa palabra vale como un contrato, que pagamos as nosas débedas e cumprimos os nosos compromisos".

O presidente admitiu que, pese a todo, "estamos aínda na fase previa á recuperación económica", pero que o rumbo está marcado: "Propóñome manter unha liña de actuación inalterable", engadindo que "nin a improvisación, nin os bandazos, nin a imprudencia, nin a impaciencia figuran no meu programa". Por iso, asegurou, "non deixaremos de facer nada do que sexa necesario, nin abandonaremos o esforzo antes de que España estea recuperada. Poderánnos reprochar moitas cousas, pero nunca a cobardía de non cumprir co noso deber por temor aos riscos ou á impopularidade".