sábado, 9 de febrero de 2013

O Consello Europeo pacta o orzamento 2014-20: España será receptora neta de fondos


Finalmente, onte en Bruxelas os xefes de Estado e de Goberno dos Vinte e sete lograron en Bruxelas un acordo sobre o orzamento comunitario para 2014-2020. 


Un acordo que a xuízo do presidente do Goberno, Mariano Rajoy, é equilibrado, moi bo para España malia a redución operada no orzamento da Unión.Así, durante os próximos sete anos, España seguirá sendo beneficiaria neta das axudas comunitarias e ata mellorará as súas expectativas respecto ao orzamento anterior porque vai recibir máis do que aporta, un 0,20% do seu PIB fronte ao 0,15% do periodo actual. 

Novo fondo para o emprego xuvenil 

En materia de política de cohesión, Mariano Rajoy expresou a súa satisfacción pola creación, por primeira vez na Unión Europa, dun fondo para impulsar o emprego xuvenil, que estará dotado con 6.000 millóns de euros. Deles 3.000 millóns procederán dun fondo novo, do que España obterá ao redor do 30%, preto de 1.000 millóns de euros. 

Así mesmo, España terá unha asignación especial de 1.824 millóns de euros fondos de cohesión. Ceuta e Melilla obterán 50 millóns de euros adicionais de fondos estructurales. 

O presidente Rajoy tamén destacou que o noso país conseguiu unha axuda especial para desempleados en rexións en transición: Castilla-A Mancha, Andalucía, Murcia, Melilla e Illas Canarias de 1.100 euros anuais por desemprego.

Estes acordos supoñen, segundo o presidente, un incremento dos fondos de cohesión de 3.724 millóns de euros, o que supón unha notable mellora respecto de a proposta de novembro que foi de 2.800 millóns. 

Política Agraria Común 

En relación coa Política Agraria Común, Mariano Rajoy apuntou que, malia a redución no orzamento comunitario, España consolida a situación actual ata o ano 2020. 

España mantén unha dotación en axudas directas duns 35.000 millóns de euros e incrementará un 3% o orzamento ata alcanzar aproximadamente 8.300 millóns de euros. Deles, 500 corresponden a unha asignación específica para o noso país que se conseguiu no último tramo da negociación. 

España reduce a súa achega ao orzamento comunitario 

Durante a súa intervención ante os medios de comunicación, Mariano Rajoy tamén destacou que, por primeira vez, "España obtén unha mellora nos recursos propios en virtude da cal a Facenda pública española contribuirá menos ao orzamento comunitario". O presidente cifrou o aforro nuns 3.300 millóns de euros.

Parabéns ao presidente Rajoy que soubo defender con eficacia os intereses de España.

Agardemos agora ao que resolva o Parlamento Europeo.