viernes, 8 de febrero de 2013

Aprobado un Plan de impulso para a compra de vehículos comerciais e para a protección do medio ambiente


Hoxe o Consello de Ministros aprobou un Real Decreto que regula a concesión de axudas do novo Plan de Impulso ao Medio Ambiente (PIMA Aire), destinado a mellóra da calidade do aire en España mediante a renovación do parque de vehículos comerciais e o seu sustitución por outros modelos máis eficientes e de menor impacto medioambiental. 

O obxectivo deste plan, proposto polo Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, é reducir de xeito significativo as emisións de gases contaminantes e de CO2, xa que actualmente non existe ningunha outra iniciativa dirixida a este tipo de vehículos, os que máis contaminan nas grandes cidades.

O PIMA Aire, que forma parte dun conxunto de medidas máis amplas para impulsar o medio ambiente, contará cunha dotación de 38 millóns de euros e está dirixido a un mercado potencial de 35.000 vehículos comerciais. 

Polas súas singularidades, trátase dun plan pionero en Europa e ademais, axudará a que España, primeiro fabricante continental deste tipo de vehículos, consolídese como un dos mercados máis eficientes enerxéticamente e con menor impacto ambiental.Neste sentido, a posta en marcha do PIMA Aire incrementará a produción da economía española en 140 millóns de euros, permitirá crear máis de setecentos novos empregos e aumentará a recaudación fiscal en cincuenta millóns de euros. Na actualidade, máis dun 70 por 100 dos vehículos de reparto que se utilizan para a distribución comercial nas cidades españolas ten unha antigüidade de máis de sete anos, vehículos que contribúen de xeito significativo á contaminación atmosférica das grandes cidades. 

Os principais beneficiarios desta iniciativa serán os profesionais autónomos e as empresas, a quen se incentivará para que substitúan os seus vehículos comerciais lixeiros antigos por outros máis eficientes. 

Poderanse achatarrar aqueles vehículos de ata 3.500 quilos cunha antigüidade de máis de sete anos e renovaranse por outros modelos novos ou seminovos desa mesma tonelaxe, con etiqueta de eficiencia enerxética A, B, C e D, que se corresponden co segmento máis eficiente do mercado. 

A contía das axudas ascenderá a 1.000 euros por vehículo, no caso dos menores de 2.500 quilos, e a 2.000 mil euros, para os para vehículos de 2.500 a 3.500 quilos.

Teño que felicitar ao Goberno e moi en especial ao ministro Arias Cañete polo acerto na aprobación deste Plan que permitirá incrementar a produción das plantas fabricantes españolas deste tipo de vehículos así como as vendas dos concesionarios. 

 E ao mesmo tempo facilitar que moitos autónomos e pemes, nun momento de difícil financiamento, teñan axudas para renovar os seus vehículos de traballo.