sábado, 19 de enero de 2013

Sobre a vindeira sesión da Deputación Permanente

A Deputación Permanente do Congreso de os Deputados reúnese o vindeiro martes, día 22, a partir das 12,00 horas, para decidir si convoca sesións extraordinarias do Pleno e de varias comisións a fin de acoller as comparecencias do presidente do Goberno e de nove ministros.

O máximo órgano de goberno da Cámara entre periodos ordinarios de sesións debaterá, a proposta de varios grupos, a celebración de sesións extraordinarias do Pleno e das comisións Mixta para a Unión Europea; de Industria, Enerxía e Turismo; de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente; Emprego e Seguridade Social;Defensa; Facenda e Administracións Públicas; Fomento; Xustiza; Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade; e de Interior.

A Deputación Permanente abordará, a proposta do Grupo Socialista, a celebración dun Pleno extraordinario para acoller o debate de totalidade do Proxecto de Lei de medidas urxentes para reforzar a protección aos deudores hipotecarios; así como reunións da Comisión de Economía e Competitividade que sexan necesarias para acordar a celebración de comparecencias en relación coa tramitación deste proxecto.

O Grupo Socialista pide tamén a comparecencia do presidente do Goberno en Pleno para dar conta de "a finalidade e das consecuencias da amnistía fiscal aprobada polo seu Goberno, ante as informacións relativas a que o ex tesorero do Partido Popular beneficiouse da mesma e viría pagando durante anos sobresueldos en diñeiro negro a membros relevantes do seu partido".

A Deputación Permanente decidirá sobre a convocatoria dun Pleno extraordinario no que o presidente do Goberno, Mariano Rajoy, informe sobre os resultados da reforma laboral aprobada polo Goberno, a petición dos Grupos Parlamentarios de IU, ICV-EUiA, CHA e Mixto. Sobre este asunto, os mesmos grupos piden a comparecencia da ministra de Emprego e Seguridade Social, Fátima Báñez, ante a Comisión correspondente.

Tamén se decidirá sobre as comparecencias dos ministros de Industria, Enerxía e Turismo; Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente; Emprego e Seguridade Social; Defensa; Facenda e Administracións Públicas; Fomento; Xustiza; Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade; Interior; ademais do gobernador do Banco de España, o secretario de Estado de Seguridade Social; e o secretario xeral de Institucións Penitenciarias.

Doutra banda, debaterase a convocatoria dunha sesión extraordinaria da Comisión Mixta para a Unión Europea para examinar o respecto ao principio de subsidiariedad da Proposta de Reglamento do Parlamento Europeo e do Consello polo que se modifican determinados actos legislativos no ámbito das estatísticas de agricultura e pesca.

De interes para Galicia será a Comparecencia do Ministro de Industria, Enerxía e Turismo, para que explique que xestións e medidas está adoptando ante o atraso na adjudicación dos dous buques hotel que a empresa PEMEX (México) vai sacar a concurso e aos que aspiran os astilleros galegos de Barreiras e Navantia Ferrol, despois do contrato asinado coa petrolera mexicana no mes de setembro pasado. Neste punto fixarei a posicion do GPP.