miércoles, 16 de enero de 2013

Fortaleza do turismo en 2012


Hoxe o ministro de Industria, Enerxía e Turismo José Manuel Soria deu a coñecer datos provisionais do balance de turismo no pasado ano.

 Recordou que 2011 xa foi un excelente ano turístico e sinalou que en 2012, España foi capaz de fidelizar os turistas que chegaron ao noso país desviados pola denominada "primavera árabe" e seguir incluso crecendo, 1,2 millóns mais.

Tamén as cifras estimativas da peche do ano en canto ao gasto turístico efectuado polo turismo internacional reflicten un importante incremento. Neste caso, crecen un 5,9% en comparación con 2011 ata alcanzar os 55.777 millóns de euros, segundo este avance. Destacan os incrementos dos gastos medios por persoa e día.

Soria  destacou a fortaleza do turismo, convertido nun dos motores da economía española e sinalou que, de xaneiro a outubro de 2012, o saldo positivo da rúbrica de Turismo e Viaxes na Balanza de Pagos cubría o 123% do déficit comercial de España e o 192% do déficit por conta corrente, resultado moi superior ao de exercicios precedentes.

Outro dato posto de relevo polo ministro  é que, nos tres primeiros trimestres de 2012, o sector turístico supuxo o 11,9% do total de ocupados da economía española.

Por países, segundo o avance para o conxunto do ano 2012, destaca o aumento na entrada de turistas de Alemania, Francia e Rusia.

O crecemento rexistrado no mercado francés e alemán deixouse notar especialmente en Cataluña, así como o impulso dos mercados británico e ruso, mentres que o bo comportamento dos países nórdicos repercutiu moi positivamente en Baleares. O descenso no número de turistas procedentes de Italia afectou sobre todo a Cataluña.

En xeral, as principais comunidades autónomas de destino dos turistas internacionais recibiron máis chegadas que en 2011, fóra diso Andalucía e Canarias, con moderados descensos.

O descenso no número de turistas recibidos en Andalucía explícase pola caída do mercado británico. Sucede o mesmo en Canarias que sofre un leve descenso do 0,8%, tras un forte incremento do 18,3% en 2011. 

A dinámica do gasto nas principais comunidades de destino tamén experimentou unha fase expansiva superior á da entrada de turistas. O gasto turístico alcanzou, en 2012, os 55.777 millóns de euros, un 5,9% máis que en 2011. Ao crecer o gasto total a un ritmo superior que a entrada de turistas, os gastos medios tamén se incrementaron.

O aumento do gasto dos turistas británicos e alemáns deixouse notar fundamentalmente nos arquipélagos, mentres que o incremento do gasto dos viaxeiros nórdicos sentiuse especialmente en Baleares e Andalucía. Cataluña foi a principal afectada polo descenso no gasto dos turistas procedentes de Francia e Italia.

Case a metade do incremento total do gasto turístico recibiuse en Cataluña, sendo Rusia, EE.UU e os mercados asiáticos os que máis aportaron ao crecemento en devandita comunidade. Madrid, a pesar do forte crecemento rexistrado polos países iberoamericanos, descende debido á caída de Reino Unido e Estados Unidos.

Destaca, neste apartado, sobre todo o mercado ruso, que rexistra un incremento do 41,3% no número de turistas (340.000 turistas máis) e do 52,2%, no gasto turístico (617 millóns de euros máis).

Turismo dos españois

En 2012 os residentes en España efectuaron 161,5 millóns de viaxes, segundo os datos avanzados no Balance do Turismo en España 2012, un 0,5% máis que en 2011. As viaxes dentro de España increméntanse levemente, mentres que os realizados ao estranxeiro caen.

En relación ao aloxamento, descenden as viaxes a establecementos hoteleros e aumentan os efectuados a vivendas propias e de familiares ou amigos.

Andalucía, Cataluña, C. Valenciana e Castilla e León sitúanse como os principais destinos. Só a última rexistra un descenso interanual.

Previsións 2013

En canto ás previsións para o ano 2013, segundo avanzou o ministro José Manuel Soria, espérase un balance positivo con crecemento de turistas, do gasto e das pernoctacions.

O mercado inglés seguirá confiando nos destinos españois, do mesmo xeito que o alemán e o francés. Espérase un gran dinamismo nos mercados nórdicos, especialmente o noruego, así como fortaleza por parte do mercado ruso. Con todo, notarase certa fraxilidade no sur de Europa, especialmente no mercado italiano.