miércoles, 23 de enero de 2013

A regularizacion fiscal aflorou polo menos 40.000 millóns de euros

Esta mañá na Comisión de Facenda do Congreso compareceu o ministro de Facenda e Administracións Públicas, Cristóbal Montoro, que asegurou  que  o plan extraordinario de regularización fiscal aflorou polo menos 40.000 millóns de euros, o que supón un moi significativo ensanche das bases tributarias que incrementarán a recaudación todos os anos a partir de agora.

O ministro destacou que ningunha persoa, física ou xurídica pode favorecerse pola presentación da declaración tributaria especial (DTE), no suposto de ter iniciado un procedemento de regularización tributaria en vía administrativa ou en vía xudicial con carácter previo á presentación da  DTE. É dicir, quen estivese sendo investigado nun proceso penal non evita a continuación do proceso nin a posible condena pola presentación da citada declaración.

Responsabilidades penais

Por outra banda, recalcou que non se pode dubidar que as institucións funcionan. Tanto a autoridade xudicial, como a Fiscalía e a Axencia Tributaria están traballando permanentemente para depurar responsabilidades penais derivadas dunha posible fraude fiscal  como dos delitos que se puidesen determinar.

Ademais, indicou que a presentación da DTE, do mesmo xeito que ocorre co resto de declaracións tributarias, resulta plenamente compatible coa Lei de Prevención do Blanqueo de Capitais. Así, non se pode aceptar que a DTE supón legalizar as condutas ilícitas que xeren recursos económicos. De modo que quen cometa un delito de blanqueo ou de malversación seguirá sendo responsable de tales delitos.

Afloración de patrimonios

O ministro resaltou tamén que a declaración tributaria especial incentiva o cumprimento voluntario daqueles que ocultaran bens e dereitos a Facenda. A diferenza doutros procesos especiais de regularización tributaria levados no pasado nos que se ocultaba a identidade das persoas que se acollen aos mesmos, neste requiriuse a identificación do titular dos bens e dereitos, e xa que logo, "non é opaco".

Con iso, o ministro destacou que non só se incentiva a repatriación de bens e dereitos senón tamén a tributación efectiva en exercicios futuros.

31.500 declaracións

En relación ao citado plan extraordinario de regularización fiscal, que concluíu o pasado 30 de novembro, a medida supuxo 1.192 millóns de euros ingresados. A Axencia Tributaria recibiu de 31.529 declaracións, cun importe medio de 37.800 euros. O groso das declaracións concentráronse no mes de novembro cando se presentaron 29.242 declaracións, por un importe a ingresar de 1.050 millóns.

En canto á distribución das declaracións presentadas, o 98% corresponde a persoas físicas. É dicir, do total de 31.529 presentadas (29.683 contribuyentes), 30.871 refírense a persoas físicas (29.065 contribuyentes). O resto, 658 declaracións (618 contribuyentes), corresponden a persoas xurídicas.

Loita contra a fraude

O ministro recordou os últimos cambios normativos aprobados que potenciarán a loita contra a fraude tributario. Destacou, en primeiro lugar a nova lei antifraude, que é a máis ambiciosa na historia da Democracia.

Entre as súas novidades destaca a limitación do pago en efectivo a 2.500 euros en operacións onde estea presente polo menos un empresario ou profesional, e unha nova obrigación de informar sobre contas e activos situados no estranxeiro. Tamén se potencian as actuacións para o cobro das débedas tributarias como embargos preventivos.

Á súa vez, entrou en vigor unha reforma do Código Penal pola que se fixa un novo tipo agravado de delito fiscal. Polo mesmo, elévase a seis anos a pena máxima de cárcere e duplícase ata 10 anos o prazo máximo de prescripción deste tipo de delitos. Así mesmo, o Goberno está intensificando os convenios para evitar a dobre imposición e potenciar os intercambios de información con outros países. O último foi asinado apenas fai unha semana, con Estados Unidos.