jueves, 24 de enero de 2013

Enquisa de Poboación Activa de 2012

O  paro subiu en 691.700 persoas en 2012 respecto de 2011, un 13,1% máis que un ano antes e situándose o número total de desempleados en 5.965.400 persoas (o 26,02% da poboación disposta a traballar), segundo os datos coñecidos hoxe da Enquisa de Poboación Activa (EPA) que publica o Instituto Nacional de Estatística.

Pese a que os datos son negativos no seu conxunto, hai unha serie de elementos que confirman certo cambio de tendencia.

Si míranse os datos do cuarto trimestre (os datos trimestrales son os que serven para observar tendencias, máis que os anuais), o paro subiu entre outubro e decembro de 2012 en 100.000 persoas menos que no mesmo periodo de 2011.

Esta menor redución prodúcese nunha contorna de recesión máis grave que no ano anterior, co que se constata a ralentización da destrución de emprego.

O número de novos parados ao longo de todo o exercicio, eses case 692.000 novos desempleados, é moi similar á cifra proxectada polo propio Goberno nos seus Orzamentos Xerais do ano.

É dicir, que o Executivo sempre foi realista cos datos e dilles a verdade aos españois sobre a difícil crise económica.

O Goberno do PP sempre dixo a verdade. Cando fa os Orzamentos dixo o que ía a recaudar e hao recaudado. Cando dixo que ía pasar co crecemento económico, prácticamente acertouno. E cando dixo que se ía a destruír emprego, destruír o emprego que prognosticara.

A reforma laboral empeza a dar os seus froitos.

Dino os números: desde que se aprobou o proxecto de lei de devandita reforma, é dicir, desde o mes de xullo, o paro incrementouse en 275.000 persoas. No mesmo periodo de 2011 o aumento foi case do dobre, de 439.000.

Non hai que esquecer que en 2011 ese aumento do paro produciuse cun país en crecemento (só o último trimestre foi negativo), mentres que en 2012 o alza do paro prodúcese nunha contorna de recesión xeneralizada.

A reforma laboral está empezando a dar os seus froitos porque se está freando o proceso de destrución de emprego e hai máis flexibilidad para que traballadores e empresarios poidan regular as súas relacións laborais e o despedimento non sexa a única solución.

O Goberno do PP confía que as reformas estructurales que se están poñendo en marcha e a reforma laboral empecen a dar os seus resultados máis potentes a partir do ano 2013, invístase a tendencia e reiníciese a creación de emprego.

De feito, unha das razóns que explican este dato da EPA é o aumento do paro no sector público, con 75.000 novos desempleados no cuarto trimestre