sábado, 27 de octubre de 2012

Sobre a vindeira semana parlamentaria no CongresoO Pleno da vindeira semana comeza o martes 30 de outubro, ás 9 da mañá, co debate de totalidade do Proxecto de Lei Orgánica pola que se modifica a Lei Orgánica 10/1995, de 23 de novembro, do Código Penal, en materia de transparencia, acceso á información pública e bo goberno e loita contra a fraude fiscal e na Seguridade Social; o Proxecto de Lei de medidas fiscais para a sustentabilidade enerxética e, posteriormente, o Proxecto de Lei polo que se adoptan diversas medidas tributarias dirixidas á consolidación das finanzas públicas e ao impulso da actividade económica. 

A continuación, someterase a votación a toma en consideración das Proposicións de Lei presentadas polo Grupo Parlamentario Socialista, sobre as operacións de troco das participacións preferentes; e o Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), Orgánica de modificación da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación, para excluír do carácter básico o apartado 2 do artigo 82. 

Seguidamente, debateranse as Proposicións non de Lei. Neste caso, do Grupo Parlamentario Socialista, sobre a reprobación do Ministro de Educación, Cultura e Deporte e do Grupo Parlamentario Popular sobre medidas de apoio aos traballadores que compatibilizan ou queiran compatibilizar un emprego por conta allea co desenvolvemento dunha actividade profesional ou económica por conta propia, acomodando a súa cotización ao Réxime Especial de Traballadores Autónomos á súa situación de pluriactividade. 

A sesión plenaria do martes continuará coas seguintes mocións consecuencia de interpelacións urxentes: do Grupo Parlamentario Socialista, sobre as medidas que pensa adoptar o Goberno para loitar contra o aumento da pobreza e a exclusión social en España; do Grupo Parlamentario Mixto, relativa á necesidade de abordar unha política que impulse decididamente a repartición das riquezas e rendas existentes na nosa sociedade; do Grupo Parlamentario de EU, ICV-EUiA, CHA: A Esquerda Plural, sobre a situación da Seguridade Social e a garantía das pensións e, finalmente, do Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre as actuacións que o Goberno pensa levar a cabo para apoiar ao terceiro sector e asegurar a cohesión social. 


O mércores 31 de outubro comparecerá a petición propia o presidente do Goberno, Mariano Rajoy,  ante o Pleno de Cámara e a partir das 9 horas, para informar sobre os temas abordados no importante Consello Europeo que se celebrou en Bruxelas os días 18 e 19 de outubro de 2012. 

Logo deste punto haberá a tradicional sesión de control con preguntas e interpelacións ao Goberno.