domingo, 28 de octubre de 2012

Ourense na EPA do III trimestre de 2012

OURENSE 


Ocupados: 106.900
Parados:     29.100
Tasa de actividade: 48,19 %
Tasa de paro: 21,42 %

Lamentable o paro medrou en Ourense en 1.500 persoas (0,99 %) en relación co trimestre anterior, 

A tassa de actividade medrou en 0,45 puntos, e o numero de ocupados descender en 600 persoas.

A tasa de paro de Ourense, é 3,60 puntos inferior a nacional, pero 1,29 puntos mais alta que a de Galicia.

A tasa de actividade é en Ourense 7,30 puntos inferior a de Galicia e nada menos que 11,93 a nacional.


Fonte: INE