martes, 11 de septiembre de 2012

"O lume destrúe e sementa dúbidas"

Onte o xornalista Héctor Díaz, publica nos períodicos Atlántico Diario e la Región un traballo que titula "O lume destrúe e sementa dúbidas" no que ademais da opinión dun experto enxeñeiro, Carlos del Álamo, recóllese a de tres parlamentarios no Congreso, a de Laura Seara, a de Olaia Fernandez e a miña.

 
Tendo en conta que por razóns de espazo as nosas opinións recóllense dun modo extractado, transcribo aquí as miñas reflexións sobre a citada materia.


1.- Cre que é correcto o dispositivo do Estado para a extinción de incendios á luz dos resultados de 2012?


Creo que a administración Central, no ámbito das súas competencias traballou con moita eficacia en apoiar ás Comunidades Autónomas na loita contra os incendios forestais.


En España déronse circunstancias negativas: un outono moi seco, unha primavera sen apenas choivas, unhas temperaturas moi altas no verán e cuns ventos moi fortes.


Os medios aéreos de extinción e as brigadas do Ministerio combateron admirablemente os lumes forestais en condicións moi difíciles en situacións de risco con baixa humidade e altísimas temperaturas.


Tamén cabe destacar a efectividade dos traballos da Unidade Militar de Urxencias que se despregou por todos os territorios afectados. Cataluña, Canarias, Valencia, Galicia, etc.


2.- ¿Que cre que é necesario mellorar para evitar en futuras campañas?


O Ministerio xa anunciou que ao termo desta campaña de verán convocará aos Conselleiros e aos xefes de extinción de todas as Comunidades Autónomas para analizar o funcionamento dos dispositivos de extinción e estudar a súa mellora.

Como é sabido no actual marco competencial, os responsables da loita contra os incendios forestais, nos seus respectivos territorios, son as CCAA, e os labores do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio ambiente, son de reforzo.


Creo que se debe pois avanzar na aplicación dos principios de colaboración e de corresponsabilidade e coordinación entre as administracións.


3.- ¿É partidario o seu partido de reformar o código penal e endurecer as condenas aos pirómanos?


Si. Eu mesmo defendín en xuño deste ano no Pleno do Congreso unha reforma do Código Penal que tipifique como agravantes novos supostos, entre outros que o incendio prodúzase preto de núcleos de poboación, en zonas forestais con especies de alto valor ou que afecten a zonas lindeiras con infraestruturas. E tamén que se estableza a obrigación dos incendiarios de adoptar ao seu cargo as medidas necesarias encamiñadas a restaurar o monte ou ecosistema forestal danado. O Goberno é receptivo a esta proposta e prepara unha reforma para endurecer as penas e ademais que o enjuiciamiento destes delitos encoméndese aos xuíces e non ao xurado.


4.- ¿Cre que en Galicia o dispositivo contra incendios funcionou correctamente?


Si, moi ben.


Sen ningunha dúbida a maior eficacia dos servizos de extinción de incendios de todas as CCAA deuse en Galicia.


Poño como exemplo a actuación no incendio acontecido en agosto en Valdeorras, que foi controlado nun tempo record, a pesar da súa importancia e ás dificultades de extinción (debido ao intenso vento).


Grazas á importancia dos medios dedicados (7 técnicos, 39 axentes forestais, 138 brigadas, 1 Grumir, 60 motobombas, 6 pas, 13 helicópteros, 16 avións e efectivos da Unidade Militar de Urxencias) e á eficaz coordinación do operativo por parte da Xunta, o incendio fué controlado en pouco máis de 48 horas.

http://www.atlantico.net/noticia/209847/fuego/destruye/siembra/dudas/
http://www.laregion.es/noticia/223511/fuego/destruye/siembra/dudas/