martes, 21 de agosto de 2012

O Goberno anuncia que subirá de 400 a 450 euros a axuda do plan Prepara

Hoxe coñecemos que a vicepresidenta do Goberno, Soraya Sáenz de Santamaría, reuniuse coa ministra de emprego e Seguridade Social, Fátima Báñez, o ministro de Facenda e Administracións Públicas, Cristóbal Montoro, e o director da Oficina Económica do Presidente do Goberno, Álvaro Nadal, para analizar a reforma do Programa de Recualificación Profesional (Prepara) que aprobará o próximo Consello de Ministros,  unha vez realizada a avaliación establecida como obrigatoria no Real Decreto-lei 1/2011, de 11 de febreiro.

Coa reforma do Programa, con efectos desde o día 16 de agosto, pretendense unha serie de melloras co obxectivo de reforzar a protección daquelas persoas que máis o necesitan e mellorar o obxectivo de recualificación dos desempregados.

Compre lembrar que é a segunda vez que o actual Goberno prórroga esta axuda, xa que entre as primeiras medidas que adoptou estivo a prórroga deste programa, configurado como unha axuda de 399 euros durante un máximo de 6 meses vinculada a un programa específico para incrementar a empleabilidad e inserir a desempregados que esgotan outras prestacións e subsidios sen contar con outras fontes de ingresos.

A tenor dos resultados da avaliación, que se realizou por primeira vez, o Goberno expuxo unha reforma do Prepara co triplo obxectivo de mellorar a protección daquelas persoas que máis o necesitan, reforzar o obxectivo de recualificación dos desempregados e aumentar a colaboración e coordinación coas coas comunidades autónomas para mellorar entre todos a eficacia do programa.

Desta forma, como principal novidade da reforma figura que para os novos beneficiarios que teñan, polo menos, dous membros da unidade familiar ao seu cargo, ademais do cónxuxe ou parella de feito incrementarase a contía da prestación do 75 ao 85% do IPREM. É dicir, pasarán a recibir 450 euros mensuais fronte aos 399 euros actuais.

Ademais, a ministra de Emprego e Seguridade Social destacou que se mellorará a empleabilidad dos beneficiarios co obxectivo de facilitar a súa inserción no mercado de Traballo.