miércoles, 6 de junio de 2012

Rajoy: "Europa necesita dicir onde vai para dar seguridade, necesita dicir que o euro é un proxecto irreversible"

Onte no Senado e preguntado polo senador socialista Marcelino Iglesias sobre a evolución da situación económica en España, Mariano Rajoy reiterou que o Goberno está facendo as reformas que necesita a economía e está librando algunhas batallas en Bruxelas. Ao seu xuízo, estas actuacións producirán "os seus froitos no futuro".

Defendeu que a economía española ten fundamentos moi sólidos. Respecto diso, recordou que "temos unha cantidade equivalente a máis do 46% do PIB investida fóra de España", un forte tecido produtivo, as exportacións están mellorando, o déficit exterior estase reducindo e "no noso país hai moi bos emprendedores e traballadores". Por iso considera que "aínda que este ano a situación non vai ir ben, si o vai a ir no futuro próximo".

Mariano Rajoy engadiu que o Goberno está intentado arranxar o desaguisado co que se atopou: "Se non tivésemos o problema de débeda externa e o déficit xerado estes anos e fixéronse reformas para que a economía española fose flexible e competitiva estariamos nunha situación distinta".

Lembrou que a súa política baséase na corrección do déficit público, nas reformas estruturais emprendidas e nas reformas necesarias a nivel europeo. Ademais, sinalou que o máis urxente é resolver o problema de financiamento, de liquidez e de sustentabilidade da débeda, algo que é fundamental para España e para a zona euro.

Tras recordar que o pasado mes de agosto o Banco Central Europeo inxectou liquidez á banca, manifestou: "Europa necesita dicir onde vai para dar seguridade, necesita dicir que o euro é un proxecto irreversible e que non está en xogo. Necesita apoiar a quen están en dificultades e, na miña opinión, necesita unha integración fiscal cunha autoridade fiscal e unha integración bancaria, unha unión bancaria, con eurobonos, cun supervisor bancario e cun fondo de garantía de depósitos europeo".

Compartimos ás devanditas manifestacións: España fixo as súas reformas (laboral, financeira, administrativa), marcou o seu obxectivo de déficit e aplica medidas para cumprilo, inxecta recursos para pagar a provedores do sector privado, e por tanto, está na senda correcta para a recuperación.

Sen dúbida actual situación de tensión nos mercados é froito do contaxio pola incerteza grega e a necesidade de capitalizar Bankia. Pero como dixo tamen onte o director da OCDE, non existen razóns para que España ou Italia paguen altos intereses pola súa débeda, porque están a cumprir con todo o que lle pediron os seus socios europeos e os axentes económicos internacionais.