sábado, 9 de junio de 2012

Unha reforma do Código Penal para incrementar as penas para os causantes dos incendios forestales

O vindeiro martes día 12 en nome do Grupo Parlamentario Popular defenderei no Pleno do Congreso unha reforma do Código Penal co fin de incrementar as penas para quen provoquen incendios forestais.

Trátase dunha iniciativa que vén inspirada desde Galicia, xa que a Xunta que preside Alberto Núñez Feijóo foi pioneira na persecución dos incendiarios e é promotora desta reforma.

Pediréi que  se tipifiquen como agravantes novos supostos non contemplados ata agora, como que o incendio prodúzase en zonas de protección de núcleos de poboación ou que os sinistros provóquense en días de risco extremo de incendios forestais, que afecten a zonas forestais con especies de alto valor, ou que afecten a zonas lindeiras con infraestruturas e zonas de tránsito e de recreo da poboación en xeral.

Demandaremos tamén que se estableza a obrigación do autor do incendio de adoptar ao seu cargo as medidas necesarias encamiñadas a restaurar o monte ou ecosistema forestal danado, sobre todo tendo en conta que, segundo datos do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, a práctica totalidade dos 11 grandes incendios forestais acontecidos en España durante 2010 teñen unha causa intencionada, unha circunstancia que se mantén se se analizan os sinistros que afectaron superficies superiores ás 250 hectáreas.

Recordemos que  a Memoria da Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente e Urbanismo correspondente ao ano 2011 informa dun total de 96 sentenzas condenatorias ditadas en 2010 en relación con incendios forestais, dun total de 1.780 procedementos xudiciais abertos, o que, a xuízo do GPP, deixa en evidencia a necesidade de modificar o Código Penal para ter elementos legais para poder condenar aos incendiarios.

Boa parte destas sentenzas condenatorias ditáronse na comunidade autónoma de Galicia, onde o 77,5% dos incendios forestais rexistrados ao longo do ano 2010 foron intencionados e onde existe maior conciencia sobre a necesidade de condenar a quen pon en perigo vidas humanas, como ocorreu no incendio de Castrelo do Val, onde morreu un brigadista, ou o patrimonio natural de todos, como ocorreu no incendio do Parque Natural dás Fragas do Eume.

O GPP considera que os incendios forestais seguen sendo un dos problemas máis importantes que afectan aos nosos montes. A superficie forestal en España, segundo datos do Inventario Forestal Nacional, ocupa máis de 27,5 millóns de hectáreas, o que supón o 54,6% do territorio. Segundo cifras do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, ata finais de 2010, durante a última década, producíronse unha media anual de 17.127 incendios forestais, o que implicaría unha superficie media queimada superior ás 113.000 hectáreas anuais.

Nacións Unidas declarou o ano 2011 como Ano Internacional dos Bosques para concienciar e chamar a atención da sociedade sobre os problemas que sofren, a necesidade de recuperar e conservar as masas forestais e resaltar o papel fundamental dos seres humanos na protección dos bosques e, con esta reforma do Código Penal, o GPP deixa claro o seu total respaldo ao medio ambiente. Por outra banda, en setembro de 2009, o Parlamento Europeo elaborou unha resolución en relación cos incendios forestais onde se recollía, entre outras, a proposta aos países membros para endurecer as sancións en casos de incendios intencionados.

http://www.ourensedixital.com/_novas/12/06/11_05.htm
http://www.laregion.es/noticia/212603/penas/altas/causan/incendios/