miércoles, 27 de junio de 2012

"O mais importante é poder financiarnos nos mercados"


Hoxe no Congreso dos Deputados tivemos sesión de control na que o presidente do Goberno Mariano Rajoy respondeu a varias preguntas parlamentarias.

Josu Erkoreka, do Grupo Parlamentario Vasco PNV preguntou sobre as formulacións que o Goberno de España defendería no Consello Europeo en orde a promover o crecemento e o emprego.

Mariano Rajoy Brey respondeu que ía expor no Consello Europeo cinco propostas que na súa opinión son necesarias para crecer e crear emprego. E dixo que " A primeira é que todos continuemos co esforzo de saneamento das finanzas públicas. Gastamos o que non tiñamos, temos un enorme problema aquí en España de débeda externa e para reducila hai que corrixir o déficit excesivo porque, como vostede sabe, hoxe é dificilísimo financiarse e será peor se non emitimos unha mensaxe clara de que nos tomamos este asunto en serio.

En segundo lugar, vou defender a necesidade de facer reformas estruturais nos Estados nacionais para mellorar a competitividade e a economía, como estamos facendo en España.

En terceiro lugar, xa no ámbito estritamente europeo, vou expor a necesidade de avanzar na integración dos mercados nacionais, profundar no desenvolvemento do mercado interior, en particular no mercado de traballo, favorecer a mobilidade de traballadores, enerxía, servizos ou banca polo miúdo. Tamén no ámbito europeo vou pedir a ampliación de capital do BEI, o lanzamento de bonos proxecto e a utilización de fondos estruturais, sobre todo para favorecer ás pequenas e medianas empresas e xa que logo dar lugar a que poidan investir e crear emprego.

En cuarto lugar -un tema que me parece capital-, vou falar da necesidade de adoptar medidas para estabilizar os mercados utilizando os instrumentos comunitarios que están á nosa disposición neste momento -cunhas curmás de risco como as que temos en España e noutros países é moi difícil que a economía poida crecer, como vostede moi ben sabe-.

 E, para rematar, vou pedir unha maior integración europea e en concreto vou apostar pola unión fiscal e pola unión bancaria?

Por outra banda, Alfredo Pérez Rubalcaba preguntou ao presidente do Goberno sobre a súa posición respecto do cume deste fin de semana.

Rajoy contestou que "o que vou defender os próximos días 28 e 29 de xuño. É algo que xa figuraba nunha carta que remitín aos presidentes do Consello Europeo e da Comisión Europea o pasado 6 de xuño, é algo que tiven ocasión de expor na reunión de Roma do pasado 22 de xuño e algúns aspectos fundamentais dos que eu vou defender recóllense na proposición non de lei que o seu grupo e o meu asinamos conxuntamente e debateuse e aprobou no día de onte nesta Cámara"

Rubalcaba, replicou afirmando que "vai vostede a un Consello Europeo no que traballamos conxuntamente nesta Cámara para que haxa propostas conxuntas; eu defenderei no seo do Partido dos Socialistas Europeos esas propostas coordinadas co Goberno de España. Vai vostede, xa que logo, co apoio do Grupo Socialista e creo que de máis grupos nesta Cámara; vai vostede coa posición reforzada que lle dá o apoio desta Cámara, un exercicio que os cidadáns españois pídennos nestes días de grandes dificultades"

E Rajoy Brey respondeulle: "Agradézolle as súas palabras, señor Rubalcaba, e quixese facer dous ou tres comentarios en relación coas afirmacións que acaba de facer nesta Cámara.

Este é, sen ningunha dúbida, un Consello Europeo importante. Podo asegurarlle que o Goberno fixo canto estaba nas súas mans, e seguirá facéndoo, de cara a este Consello Europeo e de cara ao futuro porque España vive unha situación económica moi difícil. Iso require a adopción de medidas como as que estamos tomando no noso país, pero non basta con iso; requírense tamén decisións europeas claras e contundentes. O máis importante neste momento é dar unha mensaxe sobre a irreversibilidade do euro; é dicirlle aos mercados e a todos que o euro é unha moeda que responde a un gran proxecto que acordamos entre todos os europeos e que o euro vai estar aí para sempre. Por iso, a nosa aposta pola unión fiscal e pola unión bancaria foi moi clara e espero que haxa algúns avances importantes en relación con este tema.

Hai outro tema que é o máis urxente, como vostede sabe e eu recordaba anteriormente, que é o tema do financiamento. Non podemos durante moito tempo financiarnos aos prezos aos que nos estamos financiando nestes momentos.

Hai moitas institucións -e tamén as entidades financeiras- que non poden acudir aos mercados; pasa en España, pasa en Italia e pasa noutros países, por iso tamén é un tema capital. E ao final, como sempre, quedará a redución do déficit. Eu dei unha batalla no seu día -empezamos falando do 4,4 no seu momento-; no mes de xullo haberá un Eurogrupo que tomará decisións sobre este asunto e desde logo seguirei traballando para conseguir a recapitalización directa dos bancos, para que a axuda europea non vaia por encima dos dereitos que poidan ter outros acredores da débeda pública e para resolver os importantes problemas de liquidez que temos neste momento.


 O que máis me importa agora é que as decisións que se adopten na Unión Europea sexan rápidas, sexan áxiles, sexan contundentes e sexan entendibles. Creo que a Unión Europea debe funcionar dun xeito máis rápido; deben facelo todas as administracións, a nosa tamén, pero desde logo a da Unión Europea".