jueves, 28 de junio de 2012

Aprobadas duas importantes leis: de reforma laboral e de PGE do Estado de 2012

Hoxe foi aprobada a Lei de Orzamentos Xerais do Estado para 2012. Tratase duns orzamentos baseados no rigor, a disciplina e a responsabilidade,e que están absolutamente en consonancia coas políticas dos nosos socios europeos nun momento de excepcionalidade e dificultade para a economía española. 

 Estas contas incorporan novas medidas tributarias excepcionais e temporais, reducen gastos correntes, racionalizan o sector publico e inclúen políticas de crecemento como o Plan Provedores por valor de 27.000 millóns. 

 De igual modo, garanten tamén a suficiencia financeira das Administracións Territoriais, e inclúen case 29.000 millóns de gastos financeiros para pagar os intereses das débedas que outros deixaron ao longo dos seus mandatos. Tamén, ratificáronse as emendas do Senado á Lei de medidas urxentes para a reforma do mercado laboral (procedente do Real Decreto-Lei 3/2012, de 10 de febreiro). 

 A tramitación deste proxecto concluíu cunha reforma ao servizo do emprego,  e imprescindible no contexto da axenda reformista que España necesita e que permitirá ao sector produtivo español ser máis competitivo.  

Esta reforma busca incentivar a contratación indefinida con incidencia nas mulleres, nos mozos e nos parados de máis de 45 anos e potenciar a formación como unha ferramenta prioritaria da empleabilidade colocándoa, ademais, como un dereito individual do traballador utilizando recursos públicos e privados. 

 Esta reforma laboral está sendo ponderada polos organismos internacionais e asi fíxoo que o 21 de xuño o Consello Europeo de Emprego e de Política Social na UE. Esta norma tamén inclúe flexibilidade na negociación colectiva, que a achega á realidade e á madurez dos axentes sociais no ámbito da empresa.

 Pretende facilitar a conciliación coas posibilidades da contratación a tempo parcial e o teletrabajo, que se regula por primeira vez cos mesmos dereitos que o traballo presencial. Doutra banda, cabe sinalar que ao longo da tramitación o Grupo Popular estivo aberto ao dialogo e á negociación para que esta reforma laboral contribúa a gañar o futuro no crecemento e o emprego para España. 

 Así a tramitación concluíu con máis de 600 emendas aprobadas no Congreso que deron lugar a 27 transaccionais de todos os grupos parlamentarios, que viron algunhas das súas propostas incluídas nalgunhas delas e 26 que foron directamente incorporadas polas achegas de emendas aos grupos. Agardemos que de os frutos apetecidos polo ben de todos.