viernes, 1 de junio de 2012

Plan de pago a proveedores, co obxectivo de fornecer de liquidez ás empresas

Hoxe el rolda de prensa posterior ao Consello de Ministros, o ministro de facenda e Administracións Públicas, Cristóbal Montoro informou de que abonáronse desde o pasado mércores 1.715.121 facturas aos contratistas de 3.774 Entidades Locais.

Trátase da maior operación financeira da historia de España é unha medida para impulsar o crecemento económico e permitirá crear ou manter máis de cen mil postos de traballo.

De cada 100 provedores aos que se lles abonaron as súas facturas, 65 eran pemes, 35 persoas físicas e 1 gran empresa.

O Goberno pagou xa todas as facturas pendentes das Entidades Locais con 106.283 provedores, dentro da primeira fase do Mecanismo extraordinario de Pago a Provedores, posto en marcha o 24 de febreiro para cancelar as obrigacións pendentes de pago das Administracións Territoriais cos seus contratistas.

Montoro informou que o importe total das débedas pagas ascende a 9.263.151.895 euros, que corresponden a 1.715.121 facturas procedentes de 3.774 Entidades Locais (Concellos e Deputacións provinciais).

Dos 106.283 provedores aos que se lles abonaron facturas pendentes, 36.904 son persoas físicas, 68.768 pequenas e medianas empresas e 611 grandes empresas. É dicir, de cada cen provedores aos que se lles abonaron as súas facturas pendentes, 65 eran pemes; 35, persoas físicas e unha, gran empresa.

Da cantidade total abonada aos provedores, 7.967.046.541 euros devolveranse polas Entidades Locais mediante créditos a dez anos con dous de carencia, e a un tipo de interese do 5,939 por 100, mentres que 1.296.105.354 euros procederán de retencións da participación de ingresos do Estado ás Entidades Locais que non aprobaron un Plan de Axuste ou foron considerados desfavorables polo Ministerio de Economía e Facenda.

Do total de 4.623 Entidades Locais que, inicialmente, comunicaron obrigacións de pago pendentes de pago, abonáronse finalmente as de 3.774 Entidades: 2.296 con Plan de Axuste e 1.478 sen Plan de Axuste. O resto están excluídas do procedemento, ben por pagar aos contratistas, ben porque estes non aceptaron acollerse ao mecanismo, aínda que as respectivas Entidades Locais manteñan a débeda con eles.

Para estas Entidades Locais o Goberno abriu unha segunda oportunidade. Habilitaráselles un prazo na primeira quincena de xuño para liquidar as incidencias que impediron formalizar as operacións de préstamo no marco do mecanismo de pago a provedores, e que poderán concertar os préstamos no mes de xullo.

Trátase de Entidades que se atopen nun destes catro supostos:

Elevaron un Plan de Axuste ao Pleno municipal antes do 31 de marzo.

Elevaron un Plan de Axuste, aprobouse polo Pleno municipal, pero non foi valorado favorablemente polo Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.
O Pleno municipal aprobou o Plan de Axuste e foi valorado favorablemente polo Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, pero non foi aprobada a concertación da operación de préstamo polo órgano competente da Corporación Local; normalmente por falta de maioría suficiente, de acordo coa normativa aplicable.

O órgano competente da Corporación Local aprobou a formalización de préstamos por importe ou por prazo de amortización distintos polos que deberon ser aprobados.

En definitica o Mecanismo de Pago a Provedores, é unha medida destinada a impulsar o crecemento económico, que ten o obxectivo de fornecer liquidez ás empresas, principalmente de pequeno e mediano tamaño, mediante a cancelación da débeda das Entidades Locais e as Comunidades Autónomas cos provedores ata o 1 de xaneiro de 2012.

Ademais, pretendíase apoiar financieramente ás Administracións Territoriais nun contexto financeiro delicado. O Goberno estima que esta operación permitirá a creación e o mantemento de máis de cen mil postos de traballo.

Comunidades Autónomas

En canto aos provedores das Comunidades Autónomas, o Ministerio de Facenda e Administracións Públicas ten de prazo ata o 5 de xuño para avaliar os plans de axustes das Comunidades.

Entre o 1 e o 15 de xuño producirase a firma dos contratos de préstamo entre as entidades de crédito e as Comunidades Autónomas. A partir do 30 de xuño comezarán as transferencias ás contas correntes elixidas libremente polos provedores.