martes, 15 de mayo de 2012

Actividade plenaria no Congreso

Mañá, despois do festivo de San Isidro, teremos sesión plenaria no Congreso, que comezará coa sesión de control ao Goberno e o debate das interpelacións urxentes, para continuar coas mocións consecuencia de interpelacións urxentes.

A primeira moción é a presentada polo Grupo Parlamentario do PNV sobre a redución do compromiso orzamentario en relación ás políticas activas de emprego. A continuación, debaterase a moción do Grupo Socialista relativa ao modelo de benestar social á vista do Proxecto de Orzamentos Xerais do Estado para 2012; e para rematar CIU defenderá un texto sobre as medidas de racionalización e redución do gasto en defensa no marco do fortalecemento da política de seguridade e defensa europea.

O xoves, día 17 de maio, o Pleno renovarase co debate sobre o Real Decreto-Lei 14/2012, de 20 de abril, de medidas urxentes de racionalización do gasto público no ámbito educativo.

A continuación, debaterase o Real Decreto Lei 15/2012, de 20 de abril, de modificación do réxime de administración da Corporación RTVE, previsto na Lei 17/2006, de 5 de xuño.

Tamén o xoves someterase a votación o Real Decreto-Lei 16/2012, de 20 de abril, de medidas urxentes para garantir a sustentabilidade do Sistema Nacional de Saúde e mellorar a calidade e seguridade das súas prestacións.

O último Real Decreto-Lei cuxa convalidación ou derrogación abordarase ese día é o 17/2012, de 4 de maio, de medidas urxentes en materia de medio ambiente.

Finalmente, o Pleno verá os Ditames da Comisión de Asuntos Exteriores sobre varios Convenios Internacionais.