sábado, 14 de abril de 2012

Gañar en equidade tributaria e aumentar a recadación


Tal e como Mariano Rajoy anunciou o mercores no Congreso dos Deputados, a axenda reformista do Goberno non se detén e así onte soubemos que o Consello de Ministros analizou o Anteproxecto de Lei de intensificación de loita contra a fraude que completa o Real Decreto Lei de medidas tributarias aprobado o 30 de marzo.

Como explicou en rolda de prensa a vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, a norma establece medidas adicionais ás xa adoptadas para loitar contra a economía mergullada e a fraude no noso país. Supón un maior rigor contra os defraudadores e fixa medidas novas para lograr cobrar débedas tributarias defraudadas.

Entre esas medidas está a limitación dos pagos en efectivo a 2.500 euros en operacións onde participen empresarios ou profesionais e a obrigación dos contribuíntes de declarar o patrimonio que teñan no estranxeiro.

Neste sentido a norma ademais facilita os embargos preventivos e establece a posibilidade de que a Axencia Tributaria, desde o primeiro momento, poida adoptar medidas cautelares que eviten que o debedor se colóque en situación de insolvencia ou acometa un alzamento de bens para que a Axencia non poida cobrar.

Pola súa banda o ministro de Facenda e Administracións Públicas, Cristóbal Montoro, sinalou que os obxectivos da norma son gañar equidade tributaria e aumentar a recadación. Persegue tamén facer máis eficaces as medidas tributarias adoptadas, incluída a regularización de activos que de xeito extraordinario foi referendada polo Congreso dos Deputados.

Montoro explicou que se declara a imprescriptibilidade das rendas non declaradas, de maneira que as rendas descubertas que non sexan declaradas imputarán ao último período impositivo entre os non prescritos.

Así mesmo indicou que se establece a exclusión do réxime de estimación obxectiva para aqueles empresarios que facturen menos do 50% das súas operacións a particulares. Devandita exclusión só operará para empresarios cuxo volume de rendementos íntegros do ano anterior sexa superior a 50.000 euros.