domingo, 15 de abril de 2012

Comparecencias para explicar as partidas orzamentarias

No Congreso dos Deputados estamos tramitando o Proxecto de Lei de Orzamentos Xerais do Estado para 2012.

A vindeira semana, do 16 ao 19 de abril, celebraranse as comparecencias ante as respectivas comisións dos responsables dos distintos departamentos ministeriais para explicar as partidas que lles corresponden e respostar as preguntas dos Grupos Parlamentarios.

O martes 17 teremos desde as 9 horas, as comparecencias nas Comisión de Fomento, que seguirán esta orde:

1. SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA Y PRESIDENTE DE LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (SEPES)  

2. SUBSECRETARIO DE FOMENTO Y PRESIDENTE DEL CONSEJO SUPERIOR POSTAL. 

3. SECRETARIO GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE TERRESTRE, S.A. (SEITTSA).

4. SECRETARIA GENERAL DE TRANSPORTES. 

5. PRESIDENTE DEL ENTE PÚBLICO ADMINISTRADOR DE  INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF).

6. PRESIDENTE DE LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACIÓN AÉREA (AENA).

7. PRESIDENTE DEL ENTE PÚBLICO PUERTOS DEL ESTADO.

8.PRESIDENTE DE LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RENFE-OPERADORA.

9. PRESIDENTE DE LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL FERROCARRILES DE VÍA ESTRECHA (FEVE).

Entre os días 24 e 26 de abril celebrarase o debate de totalidade no caso de que se presentou algunha emenda que pida a devolución do proxecto ao Goberno. O prazo para presentar as emendas de totalidade conclúe o 20 de abril ás 14,00 horas. As emendas ao articulado poderán rexistrarse ata o 27 de abril ás 14,00 horas.

Logo na semana do 8 ao 10 de maio terá lugar o debate na Comisión de Orzamentos, que analizará e votará as emendas presentadas, e elaborará o ditame. O texto que aprobe a Comisión será elevado a Pleno entre o 22 e o 24 de maio.

A continuación remitirase o texto ao Senado. No caso de que a Cámara Alta non introduza emendas nin vaiche o proxecto, os Orzamentos quedarán definitivamente aprobados.

Se o Senado aproba modificacións ou veta o proxecto, este haberá de volver ao Congreso dos Deputados, que poderá ratificar ou rexeitar as emendas e, no seu caso, levantar o veto.