martes, 6 de marzo de 2012

Sesión da Comisión de Fomento

Hoxe presidín a reunión da Comisión de Fomento do Congreso dos Deputados. Primeiro procedemos á elección da Vicepresidenta primeira da Comisión, resultando elixida a deputada Carme Clacón.

E a continuación debatemos varias Proposicións non de Lei:

Relativa aos servizos e ás tarifas dos trens Avant entre Santiago e A Coruña. GPMix. Foi rexeitada.

Sobre aceleración do inicio das obras de soterramento da actual liña de ferrocarril Barcelona-Portbou ao seu paso por Montcada i Reixac. GPCiU. Foi aprobada con modificacións.

Sobre reforma da Inspección da Aviación Civil e a creación dun corpo de Inspectores do Estado en devandita materia. GP UpyD. Foi rexeitada.

Sobre a inclusión no Corredor Ferroviario Mediterráneo do trazado polo litoral de Andalucía. GPS. Foi rexeitada.

Sobre a posta en funcionamento da variante ferroviaria de Pajares. GPS. Foi rexeitada.

Sobre a potenciación e mellora do ferrocarril. GPIP. Foi rexeitada.

Relativa ao corredor ferroviario do Mediterráneo. GPP. Foi aprobada.

Relativa á variante de Pajares. GPP. Foi aprobada

Relativa á ocupación provisional dos terreos propiedade de ADIF situados entre a antiga estación de Renfe e o cargadero de mineral de Almería. GPP. Foi aprobada.

Link de acceso a Congreso TV:

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/GenericPopUp?_piref73_2138150_73_2138147_2138147.next_page=/wc/verEmision&video=mms://congresodiferido.congreso.es//leg10//10_000327_003/10_000327_003.wsx&canal=2&nombreOrgano=Comisión de Fomento&fechaSeleccionada=06 de Marzo de 2012&directo=no&origen=archivoAudiovisual&origen=archivoAudiovisual&idOrgano=327&idSesion=3