martes, 13 de marzo de 2012

Ratificado o obxectivo de estabilidade orzamentaria para 2012

O Pleno do Congreso dos Deputados ratificou hoxe o acordo polo que se fixa o obxectivo de estabilidade orzamentaria para 2012 do conxunto do sector público e de cada un dos grupos de axentes que o integran e o límite de gasto non financeiro do Orzamento do Estado para 2012.

Foi defendido ante o Pleno polo ministro de Facenda e Administracións Públicas, Cristóbal Montoro,  o acordo aprobado polo Goberno no Consello de Ministros o pasado 2 de marzo.

Segundo este acordo, o obxectivo de déficit para o conxunto das administracións públicas fíxase no 5,8% do PIB para este ano: o Estado terá un déficit do 4%; as comunidades autónomas do 1,5%; as corporacións locais do 0,3% e a Seguridade Social estará en equilibrio. Pola súa banda, o límite máximo de gasto non financeiro do Estado en 2012 fíxase en 118.565 millóns de euros.

Este novo obxectivo de déficit público, segundo indica o Goberno, "contempla o impacto da caída da actividade económica nas contas públicas" e, á vez, "mantén o esforzo de redución do déficit estrutural" tras as medidas de axuste de decembro de 2011.

Finalmente o Pleno aprobou este acordo por un total de 179 votos a favor, 133 votos en contra e 27 abstencións.