Feijóo no Debate sobre o Estado da Autonomía


Hoxe pola mañá mentres viaxaba en coche a Madrid tiven a oportunidade de escoitar pola Radio Galega o discurso do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo que abría o Debate sobre o Estado da Autonomía. Unha seria e exhaustiva intervención da que cabe destacar o seguinte:

DICIR A VERDADE E XESTIONAR CON REALISMO

• Sinalou que Galicia é unha comunidade cunhas contas estables e controladas, cunha taxa de paro 4,6 puntos inferior a España, con mellores perspectivas da evolución da súa economía e que paga aos seus provedores no menor prazo, pero “nin aceptamos a situación que viven os galegos nin nos consola nin nos conformamos con que a situación de Galicia sexa mellor que o conxunto de España”

• Precisou que Galicia manterá en 2012 a taxa de paro por debaixo da media nacional, ten unha mellor previsión de evolución do PIB, non terá que facer novos axustes e seguirá sendo unha das comunidades máis solventes.

• Garantiu que seguirá indo “coa verdade por diante” porque “restablecer a confianza é imprescindible para que a verdade se transforme nunha maior esperanza para os cidadáns.

MÁIS SOLVENCIA

• Destacou que Galicia ten case a metade de déficit que a media de todas as autonomías, cinco veces menos que o total de España, e a metade do déficit da zona euro.

• Recordou que Galicia foi precursora en darse conta da importancia de controlar o déficit e de regular por lei a disciplina presupostaria.

• Subliñou que a Xunta é a administración que paga as facturas aos provedores nun período máis reducido e mantén o compromiso de aboalas nun prazo medio de 45 días.

MÁIS POLÍTICA SOCIAL

• Dixo que “rotundamente si” é posible incrementar os servizos públicos porque Galicia conta hoxe con 5.500 prazas públicas de residencias e escolas infantís, o triplo de dependentes atendidos, máis ordenadores e idiomas no ensino público, máis infraestruturas sanitarias ou máis perceptores da RISGA.

• Ademais da Lei inédita para garantir prazos máximos de espera, comprométese a continuar o impulso ás infraestruturas sanitarias hospitalarias ou a incrementar o apoio ás persoas con máis dificultades cunha nova Lei de Inclusión.

• Garantiu tamén 2.000 novas prazas públicas en escolas infantís e case 1.000 en residencias públicas así como incrementar os es colares beneficiados polo Plan Abalar e o Plan de Plurilingüismo e unha Lei de Universidades. 

MÁIS RESPONSABILIDADE

Austeridade: Recordou que Galicia ten un goberno un 40% máis reducido, coa metade de altos cargos ou cun 90% menos de coches oficiais, e anunciou o inicio dos trámites para rebaixar o soldo dos directivos e dos membros dos consellos de administración dos entes públicos, que se suma ao acordo coa Fegamp para presentar unha táboa de retribucións no ámbito local.

Racionalización: Detallou que a Xunta está reducindo á metade a Administración paralela e propón a supresión de todos os vicevaledores da institución autonómica do Valedor do Pobo, a supresión do Tribunal Galego da Competencia e a súa integración no Instituto Galego de Consumo e a supresión do Consello Económico e Social e a súa integración no Consello de Relacións Laborais.

Eficiencia: Destacou o aforro de 102 millóns logrado sen afectar á prestación co catálogo de medicamentos e marcou como obxectivos reducir nun 7% máis o gasto farmacéutico e impulsar unha plataforma loxística para xeneralizar a compra centralizada no eido sanitario.

MÁIS APOIO AOS SECTORES PRODUTIVOS

• Resaltou que esta é a lexislatura na que máis incentivos, en forma de avais e préstamos, se están a dar aos emprendedores en Galicia.

• Subliñou os avances logrados nos últimos meses respecto ao naval son máis que nos catro anos anteriores e garante seguir impulsando as negociacións do Goberno central con Bruxelas para pactar un novo modelo fiscal e lograr carga de traballo para a ría de Ferrol.

• Puxo de manifesto que Galicia resistiu á primeira reestruturación do sistema financeiro e ve posible “seguir en pé” na segunda, e comprometeu o apoio da Xunta aos actuais profesionais se logran capitalizarse e cumpren coa función de dar crédito ás familias e aos emprendedores galegos.

• Anunciou que se instaurará o modelo de ‘licenzas expréss”, que simplificará trámites e eliminará trabas ás persoas que queiran abrir un comercio.

• Respaldou a iniciativa do Consello da Cultura Galega de dignificar o Panteón de Galicia e propón impulsala mediante unha Lei consensuada polos tres grupos parlamentarios.

MÁIS INNOVACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN

• Ve prioritario profundar na aposta pola innovación e anuncia neste senso a posta en funcionamento nos próximos días da nova Axencia de Innovación e a remisión ao Parlamento dunha normativa neste eido.

• Destacou os bos resultados da estratexia de internacionalización da Xunta e di que se ampliará con medidas como duplicar a Rede de Xestores de Exportación ou o enfoque económico da axenda exterior da Xunta.

MÁIS PLANIFICACIÓN

• Destacou a aprobación das Directrices de Ordenación do Territorio e o Plan do Litoral para pasar a páxina da indefinición urbanística e propuxo completar este proceso cunha nova Lei do Solo.

• Comprométeuse a poñer en servizo 60 novos quilómetros de vías de altas prestacións neste 2012 e reitera a petición de que o Goberno central priorice a alta velocidade galega e as autovías pendentes.

• Subliñou a aposta da Xunta por completar o mapa dixital, que xa ten permitido que 9 de cada dez galegos teñan acceso a Internet e que se reducira dun 20 a un 5 por cento a fenda entre as zonas rurais e urbanas.

• Reiterou que é precisa unha maior cooperación entre concellos e apunta que a Xunta “non obrigará, pero favorecerá e incentivará” as alianzas municipais.

MÁIS PARTICIPACIÓN NO ESTADO DAS AUTONOMÍAS

• “Galicia é escoitada polo que di e polo que fai”, sintetiza, e destaca que medidas tomadas pola Xunta se adoptaran como directrices da recuperación nacional.

• Cre que Galicia está no camiño de “obter as respostas que merece” por parte do Goberno central e pon como exemplo o aprazamento a dez anos da débeda herdada, a intención de retirar o recurso contra o catálogo de fármacos ou a ampliación da Policía Autonómica en 157 novos axentes.

• Anunciou que o próximo xoves manterá unha reunión co presidente do Goberno para abordar as prioridades de Galicia, que “agora si, tamén son as prioridades do Goberno de España”
Con la tecnología de Blogger.