martes, 7 de febrero de 2012

Sobre o equilibrio das contas e a creación de emprego


Hoxe o diario “La Región” publica un traballo do periodista Héctor Díaz titulado “Equilibrar contas o crear emprego"

Nel recolle de xeito resumido as posicions, da deputada socialista Laura Seara , a do deputado do BNG Francisco Jorquera, a do profesor Antonio Argandoña e a miña propia.

Estas foron as miñas respostas as preguntas do periodista .

¿Cal cre que debe ser a prioridade do novo executivo: a estabilidade orzamentaria ou a creación de emprego?

Todas as políticas do goberno do PP oriéntanse á creación de emprego.  Non é posible crear emprego sen alcanzar unha estabilidade orzamentaria en todas as administracións públicas que fortaleza a confianza na estabilidade da economía española e reforce os compromisos de España coa Unión Europea.  Estamos nun momento moi duro e de extraordinaria gravidade que esixe reformas extraordinarias e temporais.

É necesario controlar o déficit público para que o diñeiro chegue onde ten que chegar e manter o estado do benestar. Porque o diñeiro que leva a débeda pública é o que se resta ás familias e ás empresas.

 ¿ En que medida o axuste económico contribúe á creación de emprego?

O problema foi facer fronte ao buraco dos 20.000 millóns de euros deixado polos socialistas, a ese auténtico buraco negro do noso país e da nosa economía. O axuste económico é a primeira condición para superar a crise económica e volver crear emprego.

Pero este axuste é ponderado en termos sociais, non afecta ás capas sociais de menor capacidade económica e non se fai descansar sobre os máis débiles.

O Goberno toma decisións o máis neutrais posibles en relación con non prexudicar o crecemento da nosa economía. Así non se pediu ningún tipo de esforzo a tantos autónomos, a tanta pequena e mediana empresa, a tantos comerciantes, que xa sufriron moito esta crise. Pola contra, o Goberno vai tratar de mellorar o financiamento das Pemes, como podemos mellorar a súa tributación, para que eles convértanse canto antes nos motores da saída desta situación de crise, nos motores da creación de emprego que con urxencia necesitamos.

¿Cre que buscar o equilibrio das contas públicas pode atrasar a saída de España da crise?

Canto antes consiga España reducir o seu déficit público e equilibrar as súas contas públicas, antes sairemos da crise e poderemos liberar recursos para impulsar o consumo, o investimento e a creación de emprego.

O máis ineficiente para o crecemento económico é permitir que España teña unha déficit público tan elevado que sexa infinanciable.

Pero non bastará coa política orzamentaria, e por iso o Goberno hao explicitado desde o primeiro momento. Necesitamos reformas estruturais importantes no ámbito bancario, no ámbito financeiro; no ámbito laboral; no ámbito da competencia, no ámbito da mellora da competitividade das nosas empresas, da internacionalización dos nosos investimentos empresariais, no administrativo, etc.

O Goberno de Rajoy realmente fai fronte dunha vez por todas á peor crise, á máis longa crise da nosa historia. Ese é o mandato que recibimos nas últimas eleccións xerais en España o 20 de novembro, mandato para actuar, mandato para tomar decisións.

¿Pódese falar xa dunha data estimada ou un período no que se poida empezar a crear emprego en España?

O Goberno do PP xa está na tarefa. Temos por diante un ano moi difícil, é certo, pero os inicios dos grandes cambios son sempre a parte máis difícil do camiño.
Os tres primeiros meses de 2012 serán claves, xa que neste período desenvolveremos a reforma do sector financeiro e a reforma do mercado laboral, e aprobaremos a Lei de Estabilidade Orzamentaria que desenvolverá a reforma constitucional.

Todas estas reformas non producen efecto en 24 horas, nin en 48.

Vivimos unha etapa moi difícil da que imos saír; pero non veñen por diante os tempos mellores. Imos saír, pero haberá que esperar.

O Goberno marcou obxectivos, fixou un rumbo e terá determinación e coraxe para adoptar as decisións que correspondan.