martes, 25 de octubre de 2011

Propostas de Rajoy no Congreso da Empresa Familiar


Hoxe o presidente do PP, Mariano Rajoy interveu na sesión de clausura do XIV Congreso Nacional da Empresa Familiar, unha prestixiosa organización empresarial.

Na súa intervención, Rajoy sinalou que a situación actual da economía española "esixe actuar, a un mesmo tempo, sobre o urxente e o necesario", sendo o urxente "estabilizar o sistema financeiro e restablecer a confianza na sustentabilidade das nosas Contas Públicas", e o necesario "todo o conxunto de medidas das que viñemos falando estes últimos anos para recuperar o crecemento económico e a xeración de emprego, e dotar á economía española dunhas cotas de competitividade das que nestes momentos carece".

Alí enumerou algunhas das medidas que porá en marcha o seu goberno en caso de obter a confianza dos cidadáns o próximo 20 de novembro.

1. Unha Lei de Transparencia, Bo Goberno e Acceso á Información Pública nos cen primeiros días de goberno.

2. Unha Lei de Mercado Interior, previo acordo político coas Comunidades Autónomas, para evitar a segmentación dos mercados.

3. A redución do gasto das Administracións para recuperar o crédito.

4. Garantir a independencia e a profesionalidade dos Organismos Reguladores e do Banco de España, á vez que unha redución e cambio do sistema de nomeamento dos mesmos.

5. Culminar a reestruturación do sistema financeiro e unha política de saneamento dos balances das institucións financeiras.

6. Reformar o sistema tributario, para contribuír a unha mellora do financiamento das empresas, as posibilidades do investimento e a creación de emprego. Os trazos distintivos desta reforma deben ser ampliar as bases da recadación; priorizar na mellora do financiamento das empresas; favorecer a cantos promovan o crecemento económico a través da creación de emprego; tipos reducidos para Pemes e autónomos; axustes de módulos; adaptación das táboas de amortización e dedución por reinversión dos beneficios das empresas; as empresas non tributarán polas plusvalías que obteñan na venda dos seus activos fixos cando as reinvistan; modificarase a fiscalidade de de os beneficios non distribuídos, de maneira que os beneficios dedicados a facer máis competitiva a empresa tributarán dez puntos menos que os que se distribúan entre os accionistas; e Pemes e autónomos pagarán o IVE cando cobren as facturas.

7. Reformar o mercado laboral, avanzando en temas como a negociación colectiva, adecuando a evolución dos salarios á realidade das empresas. Devandita reforma debe reestruturar a Formación Profesional, mellorar a mobilidade funcional, entrar a fondo no absentismo laboral, fortalecer a flexibilidade e a estabilidade nas empresas e ampliar o contrato de fomento do emprego para impulsar a contratación estable, así como unha mellora da regulación o emprego a tempo parcial.

8. Reformar o sistema educativo, o marco institucional, o sistema enerxético e o de transportes.