martes, 4 de octubre de 2011

Medra o paro rexistrado



Hoxe foron coñecidos os datos oficiais de paro rexistrado de setembro de 2011.

Os datos son os seguintes:

PARO REXISTRADO:

OURENSE:

A 30 de setembro de 2011 había na provincia de Ourense: 24.954 parados rexistrados, 659 mais que en agosto de 2011 (2,71 %) e 1.087 mais que en setembro de 2010 (4,55 %)

Distribución por sexo

11.504 homes
13.450 mulleres

Distribución por idades

2.124 menores de 25 anos
22.830 maiores de 25 anos

Distribución por sectores: 867 na agricultura, 3.645 na industria, 3.949 na construcción, 13.243 nos servizos e 3.250 sen emprego anterior.

GALICIA:

En Galicia o paro medra en relación co mes anterior en 8.306 persoas (3,71%). Pechamos setembro con 232.918 parados, 16.823 máis que fai un ano (7,79 %).

Distribución por sexo

108.413 homes
124.505 mulleres

Distribución por idades

19.262 menores de 25 anos
213.656 maiores de 25 anos

Distribución por sectores

6.028 na agricultura, 36.015 na industria, 37.792 na construcción, 126.315 nos servizos e 26.768 sen emprego anterior.

En termos relativos, Galicia é a quinta comunidade autónoma onde máis aumenta o paro rexistrado sobre as comunidades onde aumentou este mes de setembro.

Estamos, polo tanto, ante un dato negativo, que se deriva principalmente do remate das contratacións no sector servizos trala tempada estival.

Na evolución anual do paro (de xaneiro a setembro deste ano), o número de parados en Galicia diminuíu en 4.395 persoas, o que representa un descenso do 1,85 por cento.

ESPAÑA:

No conxunto de España o paro medra en relación co mes anterior en 95.817 persoas, un 2,32 % mais.

Pechamos pois setembro con 4.226.744 parados, e decir 208.981 mais que hai un ano (5,20 %)

Distribución por sexo

2.071.510 homes
2.155.234 mulleres

Distribución por idades

456.546 menores de 25 anos
3.770.198 maiores de 25 anos

Distribución por sectores

137.392 na agricultura, 484.475 na industria, 732.437 na construcción, 2.490.772 nos servizos e 381.668 sen emprego anterior.



Fonte: Servizo Estatal de Emprego.