martes, 6 de septiembre de 2011

Sobre os impostos


Hoxe o xornalista Héctor Díaz publica nos periódicos La Región e Atlántico Diario, unha reportaxe sobre o debate xurdido fóra das nosas fronteiras tras a petición realizada polas grandes fortunas francesas para pagar máis impostos nun contexto de grave crise económica.
 
E así recolle, dun modo sintético, a opinión de tres parlamentarios sobre o tema. Estas foron as miñas respostas.

1.- ¿Cre necesario un imposto para as grandes fortunas españolas?

As nefastas políticas do goberno socialista situaron á nosa economía nunha situación de asfixia e de crise fiscal, baseada na abrupta caída da recadación derivada de que case cinco millóns de españois non teñen emprego, a facturación das empresas cae en picado e miles delas pechan. Os moi negativos indicadores coñecidos estes días de venda de vivendas, vendas de coches e caída das vendas do comercio comerciante polo miúdo son a expresión da crúa realidade.

Neste contexto, é o Goberno socialista que foi o por unha banda suprimiu en 2008 o imposto sobre o Patrimonio e por outra que subiu indiscriminadamente o IVE a todos os españois, que subiu os impostos especiais, que subiu o IRPF; o que agora expón cunha profusa demagoxia o debate sobre un novo imposto para as grades fortunas, sen concreción algunha.

O certo é que o noso país para recuperar a confianza interna e externa necesita unha política fiscal previsible e seria, non bandazos.

A solución á crise fiscal pola que atravesan as arcas públicas está en ampliar as bases de recadación, xerando emprego e incentivando a actividade económica para que haxa crecemento económico. Para iso é necesario incentivar ás Pemes e aos autónomos, crear emprego e xerar actividade económica aprobando rebaixas limitadas e selectivas de impostos á súa actividade.

É tamén decisivo para España nestes momentos manter e atraer novos capitais para financiar a nosa economía, que ten serias dificultades de financiamento e de crédito.

2.- ¿Deberíase adoptar unha medida similar ao modelo de Francia?

No marco dunha política fiscal coordinada no seo da Unión Europea poden estudarse medidas concretas para incentivar unha maior contribución voluntaria das grandes fortunas ao sostemento e financiamento dos servizos públicos.

Impor novas cargas, sen analizar as súas consecuencias non é a resposta, favorecer a contribución voluntaria si. Parece que ese é o camiño polo que se optou xa en Francia e outros países.

Ademais hai que intensificar os esforzos na loita contra a fraude, evitando impor novas cargas a quen xa contribúe, e asegurando que ninguén contribúa menos do que legalmente debe.

3.- ¿Cre que a contribución das grandes fortunas é a adecuada en España?

Chama a atención que o Partido Socialista estea promovendo este debate en vésperas das eleccións xerais. Sospeito que máis que para liquidar a crise fiscal pola que atravesan as contas públicas faino para encubrir, co debate de subir os impostos aos ricos, o feito de ser o que máis subiu o IRPF ás rendas do traballo en 2010 de entre todos os países da OCDE.

4.- ¿Débense revisar impostos como o do Patrimonio?

É imprescindible recordar foron os socialistas os promotores da Lei 4/2008 que suprimiu o gravame do Imposto sobre o Patrimonio con argumentos como que penalizaba o aforro das familias, das rendas medias e que podería desincentiva o investimento estranxeiro e nacional. Ademais argumentábase que este tributo extraordinario que nacera en 1977 era en 2008 claramente ineficiente.

É evidente que non é o momento para demagoxias fiscais nin para seguir revisando decisións recentes, como a que se adoptou en 2088 e recuperar un imposto que non existe como tal na maioría dos países da OCDE.

É o momento para levar adiante impostos eficientes en termos recadatorios, que financien os servizos públicos pero sen prexudicar o desenvolvemento da actividade económica.

http://www.atlantico.net/noticia/153331/nuevo/impuesto/para/ricos/