miércoles, 13 de julio de 2011

O Congreso aproba a supresión do canon dixital a instancias do PPOnte o portavoz de Cultura do Grupo Popular, José María Lassalle, defedendeu no Pleno do Congreso dos Deputados unha Proposición non de Lei do grupo popular relativa á supresión do canon dixital.

Subliñou na súa intervención que o modelo do canon dixital está esgotado pois o modelo de compensación equitativa dos dereitos de autor a través do canon dixital é un modelo superado polos acontecementos.

Dixo que fai falta modificar o réxime actual do canon dixital, recordando dúas sentenzas do Tribunal de Xustiza da Unión Europea que así o acreditan, por unha banda, a sentenza do caso Padawan e, por outro, a cuestión prexudicial que se expuxo relacionada con esta mesma resolución. En ambas se recoñece o carácter abusivo e ilegal do canon dixital tal e como está constituído nestes momentos no noso país engadiu.

Ademais, o noso voceiro manifestou que España necesita nestes momentos, unha nova Lei de Propiedade Intelectual, e que o canon non é sí un texto legal que estableza un correcto equilibrio entre a innovación e a compensación polos dereitos de autor, cousa que o canon tal e como está exposto non prevé.

Afirmou que se un autor quere obter ingresos na rede, o que ten que facer é procurar que a súa obra estea accesible en cantos lugares sexa posible e ao prezo máis razoable e competitivo que sexa posible. Así, non fará falta un canon, porque os novos modelos de negocio permitirán que se compense aos autores polo seu traballo e a súa creación.

Por iso, asegurou que non podemos seguir proxectando unha reflexión analóxica para interpretar os dereitos de propiedade intelectual, fai falta atopar un novo equilibrio, pero ese equilibrio pasa por fórmulas que non están reguladas a través do modelo de canon.

Logo do debate e sometida a votación, o texto da nosa iniciativa foi aprobado polo Congreso co apoio de 331 votos dos 333 emitidos. Na PNL aprobada se insta ao Goberno a publicar, antes do 6 de xuño de 2011, un Real Decreto mediante o que se suprima o canon dixital e substitúase por outras fórmulas menos arbitrarias e indiscriminadas e, xa que logo, máis xustas e equitativas, de remuneración da propiedade intelectual, baseadas no uso efectivo das obras e prestacións.

No texto aprobado mantívose unha data superada, a do 6 de xuño, para así pór en evidencia e retratar o incumprimento do Goberno da Lei de Economía Sostible, que prevía esa data para a supresión do canon.