miércoles, 3 de marzo de 2010

Lixeiro repunte da afiliación á Seguridade Social

Rematado o mes de febreiro de 2010, xa temos datos da situación de afiliados a Seguridade Social en alta por Réximes (media do mes)

Na provincia de Ourense a 28 de febreiro de 2010 houbo 106.020,95 afiliados (233,32 mais que en xaneiro de 2010, cando houbo 105.787,63.

Distribución da Afiliación.

R.Xeral: 75.692,80 afiliados, 410,66 más que en xaneiro de 2010

R.Autónomos: 26.997,65 afiliados, 151,24 menos que en xaneiro de 2010

R.Agrario: 380,50 afiliados, 21,07 menos que en xaneiro de 2010

R.E.Fogar: 2.950 afiliados, 4,88 menos que en xaneiro de 2010

Na Comunidade Autónoma de Galicia a media mensual de febreiro de 2010 foi de 1.006.339,39 afiliados, 1.846,01 mais que en xaneiro de 2010, cando a media mensual foi de 1.004.493,31.

No conxunto de España a media mensual de febreiro de 2010 foi de 17.572.351,15 afiliados, 26.340,10 máis que en xaneiro de 2010, cando a media mensual foi de 17.546.011,05.

Fonte: Seguridade Social. Situación de afiliados a Seguridade Social en alta por Réximes. Medía do Mes.