martes, 2 de febrero de 2010

Alarmantes datos de paro rexistrado en Ourense


Acabamos de coñecer os datos oficiais de paro rexistrado correspondentes ao mes de xaneiro de 2010 que nos permite facer a comparativa cos mesmos datos de xaneiro de 2009.

PARO REXISTRADO:

A 31 de xaneiro de 2010 había na provincia de Ourense: 26.369 parados rexistrados (2.353 máis que en xaneiro de 2008, un 9,80 %, cando houbo 24.016) e (1.501 mais que en decembro de 2009, un 6,04 %)

Distribución por sexo

12.033 homes
14.336 mulleres

Distribución por idades

2.530 menores de 25 anos
23.839 maiores de 25 anos

Distribución por sectores

958 na agricultura, 60 mais que no mes anterior.
4.168 na industria, 142 mais que no mes anterior.
3.995 na construción, 186 mais que no mes anterior.
14.489 nos servizos , 1.038 mais que no mes anterior
2.759 sen emprego anterior, 75 maís que en decembro de 2009.

Fonte: Servizo Público de Emprego Estatal