miércoles, 3 de febrero de 2010

Descenso preocupante da afiliación a Seguridade Social

Rematado o xaneiro de 2010, xa temos datos da situación de afiliados a Seguridade Social en alta por Réximes (media do mes)

Na provincia de Ourense a 31 de xaneiro de 2010 houbo 105.787,63 afiliados (1.982,84 menos que en decembro de 2009, cando houbo 107.770,47.

Distribución da Afiliación.

R.Xeral: 75.282,26 afiliados, 1.860,52 menos que en dec. 2009

R.Autónomos: 27.148,89 afiliados, 93,52 menos que en dec.2009

R.Agrario:401,57 afiliados, 15,16 menos que en dec.2009

R.E.Fogar:2.954,88 afiliados, 13,64 máis que en dec.2009

Na Comunidade Autónoma de Galicia a media mensual de xaneiro de 2010 foi de 1.004.493,31 afiliados, 16.632,32 menos que en decembro de 2009, cando a media mensual foi de 1.021.125,63.

No conxunto de España a media mensual de xaneiro de 2010 foi de 17.546.011,05 afiliados, 257.827,95 menos que en decembro de 2009, cando a media mensual foi de 17.803.839.

Fonte: Seguridade Social. Situación de afiliados a Seguridade Social en alta por Réximes. Medía do Mes.