sábado, 30 de enero de 2010

España segue liderando a taxa de paro da Europa do Euro

Acabamos de coñecer os datos de paro en decembro de 2009 axustado estacionalmente elaborados pola oficina estatística da Comisión Europea, que produce datos sobre a Unión Europea e promove a armonización dos métodos estatísticos dos Estados membros.

Segundo Eurostat, España ten xa 4.447.000 parados, un 19,5% da poboación activa. En decembro houbo 13.000 parados máis que en novembro e 1.033.000 parados máis que en decembro de 2008.

Estes datos difiren moito dos datos achegados polo Ministerio de Traballo, que afirma que España houbo 3.923.603 parados no mes de decembro.

España segue liderando a taxa de paro da Europa do Euro, un 19,5% da poboación activa en novembro. Fai un ano situábase no 14,8%.

Mentres que o paro na Zona Euro e na UE27 mantén aínda taxas que España non rexistraba desde fai máis dun ano, España segue a súa senda alcista ata alcanzar case o 20%, o dobre que a media europea.

A UE27 e a Zona Euro aumentan as súas taxas de paro unha décima ata o 9.6% e o 10% respectivamente.

Con todo, Alemaña e Francia manteñen as súas taxas de paro invariables ata o 7,5% e o 10%, moi lonxe da taxa de paro que rexistra a economía española.


Así mesmo, España lidera a taxa de paro entre os mozos menores de 25 anos en toda a UE a 27, que se sitúa no 44,5%, mentres fai un ano era do 30,8%.

Doutra banda, a taxa de paro de mulleres é do 19,4%, a máis alta da UE a 27.

Fonte: Eurostat. Seasonally Adjusted unemployment rates (%)